Boken blir den nya läroboken för KFV:s viltrehabiliteringskurser.

Boken blir den nya läroboken för KFV:s viltrehabiliteringskurser. Omslag: Jan-Åke Hillarp

Lärobok om viltrehabilitering släpps

Jan-Åke Hillarp bakom efterlängtat samlingsverk

SKANÖR.

Under drygt två år har Jan-Åke Hillarp från KFV, katastrofhjälp fåglar och vilt och veterinären Kalle Hammarberg jobbat med boken "Så tar du hand om skadat vilt". Nu finns den ute.

Boken blir den nya läroboken för KFV:s viltrehabiliteringskurser. Boken omfattar 200 sidor och behandlar de flesta aspekterna i och kring viltrehabiliteringen.

– Jag började undervisa i rehabilitering av vilda djur för 30 år sedan. i början med ett tunt kompendium som kurslitteratur. Det har utökats efterhand men behövt struktureras och harmonieras, säger Jan-Åke Hillarp.

Nu är allt material strukturerat och boken tar också upp de juridiska aspekterna med lagar och regler kring vård av skadat vilt och övergivna djurungar. Boken är också illustrerad med teckningar och foton.

– Kalle Hammarberg har jobbat som länsveterinär och som djurparksveterinär och med skadat vilt, berättar Jan-Åke Hillarp.

Jan-Åke Hillarp är pensionerad biolog och lärare och har arbetat med viltrehabilitering i över 40 år.

Jan-Åke Hillarp är pensionerad biolog och lärare och har arbetat med viltrehabilitering i över 40 år. Foto: Fanny Johansson/arkiv

I de perioder då det finns många fågelungar, harungar och igelkottxungar ute i det vilda, får också KFV, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, många frågor från allmänheten om "hur man ska ta hand om en övergiven unge". Jan-Åke Hillarp upplever att kunskapen kring vilda djur har minskat allt eftersom biologiundervisningen förändrats i skolorna.

– Mödrarna ute i naturen är väldigt bra mödrar. De överger inte sin unge bara för att en människa har tagit på den som många tror. De överger dem inte heller bara för att de har ramlat ur boet. Nästan alla människor vill hjälpa och bryr sig inom de vilda djuren. Men det räcker inte att man vill, man måste veta hur, säger Jan-Åke Hillarp.

Än så länge säljs boken bara lokalt av Jan-Åke Hillarp och hans kollega men förhoppningen är att bokhandlarna vill ta in den så småningom.

– Det är en bok som skulle passa lärare till exempel, eller för alla som är intresserade av hur man förhåller sig till skadade, vilda djur.

Publicerad 30 November 2019 00:00