Pensionärsrådet när de lämnade över de tusen namnunderskrifterna till kommunen.

Pensionärsrådet när de lämnade över de tusen namnunderskrifterna till kommunen. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Pensionärsrådet ger inte upp kampen än

Skriver till kollektivtrafiknämnden om kommunens nej till gratis resor för seniorer

VELLINGE. Pensionärsrådets referensgrupp fick ett nej från Moderaterna till förslaget att införa gratis kollektivtrafik för kommuninvånare över 70 eller 75 år. Nu skriver rådet till Region Skånes kollektivtrafiknämnd och hoppas på en bättre dialog.

I våras samlade Pensionärsrådets referensgrupp in tusen namnunderskrifter för att få politikerna i Vellinge att införa fria kollektivresor för äldre i kommunen. Men nyligen kom beskedet att i den budget som Moderaterna har lagt för 2020 finns inga pengar avsatta för att låta de äldre över 70 eller 75 år i kommunen resa gratis med bussar eller tåg.

– Det enda vi fick var ett kort svar om att vi inte passade in i målgruppen. Vi är besvikna över att inte få ett mer uttömmande svar, eller ens att ha en dialog om vårt förslag, säger Gunilla Thysell, Pensionärsrådets referensgrupp.

Nu har Pensionärsrådets referensgrupp tagit frågan vidare till Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

– Jag träffar så många pensionärer varje dag som uttrycker sin besvikelse och som uppmanar oss att inte ge upp. Tusen personer skrev under listan och för deras skull vill vi inte ge upp än, säger Gunilla Thysell.

Förhoppningen är att Region Skånes kollektivtrafiknämnd vill föra en bättre dialog.

– Vi skriver för att berätta hur vårt förslag bemötts i vår kommun och för att försöka förmå Region Skåne, att se över möjligheten att införa fria resor för alla seniorer i Skåne, oavsett kommun. Eller åtminstone ta upp en diskussion att till exempel halvera biljettpriset för Skånes seniorer inom hela regionen, säger Gunilla Thysell.

Publicerad 22 November 2019 08:56