Trafikverket in allmänheten till ett första samråd gällande ett extra körfält på E6 mellan Vellinge och Malmö.

Trafikverket in allmänheten till ett första samråd gällande ett extra körfält på E6 mellan Vellinge och Malmö. Foto: Stock Adobe

Möte hålls om extra körfält på E6 mellan Vellinge och Malmö

Trafikverket bjuder in allmänheten att tycka till

VELLINGE.

Trafikverket planerar för att bygga ett extra körfält på E6:an mellan Vellinge och Malmö. Den 26 november bjuds allmänheten in till ett första samrådsmöte där det ges tillfälle att tycka till om det extra körfältet. På mötet kommer det även informeras om ersättningsfrågor och hur projektet påverkar miljön.

Trafikverket utreder möjligheten att utföra kapacitetshöjande åtgärder mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg i form av ett extra körfält. Detta skulle öka framkomligheten för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket också skulle ge en positiv effekt på gods- och biltrafiken.

Läget är som mest ansträngt i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjeanlöp i Trelleborg ansluter till E6/E22. Den stora trafikmängden bidrar också till att framkomligheten för bil- och busspendlare som färdas i stråket Malmö-Falsterbonäset påverkas.

Nu bjuder Trafikverket in allmänheten till ett första samråd samt öppet hus för att informera och även få in kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt. På mötet kommer det att informeras om samrådsunderlaget för vägplanen och den formella handläggningen samt projektets utformning, påverkan på miljön samt ersättningsfrågor.

Planerad byggstart för projektet är 2023.

Samrådsmöte

Tid: Tisdagen den 26 november klockan 16.30-20.30.

Plats: Framtidskompassens matsal i Vellinge, Assarsgatan 8.

Samma information presenteras vid två tillfällen, klockan 17 och 19. Därefter finns det möjlighet att gå runt till olika stationer med specifika ämnesområden för att få mer information och ställa frågor.

Mer information finns tillgängligt från och med den 25 november på Trafikverkets hemsida.

Allmänheten kan också lämna synpunkter på samrådsmaterialet via en digital enkät som kommer att finnas på Trafikverkets hemsida från och med den 25 november till och med den 16 december.

Det kommer att anordnas ytterligare samrådsmöte på orten våren/sommaren 2020.

Publicerad 19 November 2019 00:00