"Vi har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att göra besparingar och då vill vi värna den undervisande personalen i så stor utsträckning som möjligt", säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande. Foto: Åsa Meierkord/Vellinge kommun

Flera rektorstjänster försvinner när kommunen måste spara

VELLINGE.

Kommunen ska spara 34 miljoner för att få balans i nästa års budget. Alla nämnder ska därför göra kostnadsreduceringar med cirka två procent. Nyligen beslutade utildningsnämdnen att dra in flera rektorstjänster och administrativ personal för att möta sparbetinget.

Utbildningsnämndens sparkrav är lite under två procent. Nämnden som har en budget på 992 miljoner kronor ska spara 15, 6 miljoner kronor.

Totalt kommer utbildningsnämndens åtgärder omfatta åtta tjänster: En biträdande rektor och en administratör på gymnasie och vuxenutbildningen, tre biträdande rektorer och en administraiv chef på grundskola/fritidshem/förskoleklass samt två tjänster på utbildningsavdelningen.

Att politikerna styr exakt var i verksamheten besparingen ska göras ledde till diskussioner i utbildningsnämnden. Det var en oenig nämnd som tog beslutet.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget. Centerpartiet sade nej till förslaget med motiveringen att det skulle vara upp till skolorna att själva besluta var besparingen ska göras.

Liberalerna deltog inte i beslutet eftersom de tidigare röstat mot att genomföra ett sparbeting i nämnden överhuvudtaget.

– Vi har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att göra besparingar och då vill vi värna den undervisande personalen i så stor utsträckning som möjligt, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande.

De fristående huvudmännens ersättning, det vill säga friskolorna i kommunen får motsvarande minskning i ersättning. I sparpaketet ingår också att skolpengen till de olika verksamheterna minskas med motsvarigheten till vad verksamheten gick med överskott förra året.

– På så vis blir överskottet ett nollresultat istället, säger Gustav Schyllert.

Genom att stämma av antal elever terminsvis istället för månadsvis, beräknar nämnden att kunna spara ytterligare ett par miljoner. Av de kostnadsreduceringar på 15,6 kronor omfattar pengärendet 13,1 miljoner, resterande kommer hanteras i internbudgeten.

Publicerad 16 November 2019 00:00