En ny förskola i Räng kan bli verklighet 2027.

En ny förskola i Räng kan bli verklighet 2027. Foto: mostphotos.com

Planer på ny förskola i Räng

Av
Åsa Meierkord

RÄNG. Befolkningsprognos 2019 visar, som ett resultat av antal födda och en inflyttning av unga barnfamiljer, att åldersgruppen 1-5 år förväntas öka med 160 barn till 2028 i kommundel Räng. Detta innebär ett större behov av förskoleplatser än det finns i dag.

Därför har utbildningsnämnden tagit fram en programbeskrivning för en ny förskola i kommundel Räng med plats för 120 barn. Det dröjer dock tills den nya förskolan eventuellt skulle tas i bruk.

Om befolkningsprognosen håller och det skulle bli aktuellt at bygga förskolan, står den klar år 2027.

Publicerad 15 November 2019 09:36