Förhoppningen är att planerna kommer att mynna ut i en ny IES-skola i Trelleborg om ett par år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Förhoppningen är att planerna kommer att mynna ut i en ny IES-skola i Trelleborg om ett par år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Engelska skolan kan öppna i Trelleborg inom tre år

"Första steget mot att öppna en skola är nu taget"

TRELLEBORG.

Planerna på att etablera den Internationella Engelska Skolan i kommunen går vidare. Nu har Trelleborgs kommun undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö och skolan för att göra verklighet av planerna.

Avsiktsförklaringen, eller Letter of Intent, undertecknades nyligen och innebär att alla parter kommer att jobba för att få skolan på plats i kommunen.

– Alla nya etableringar är välkomna och det är fantastiskt roligt för Trelleborg att Engelska skolan är intresserade av kommunen och vill etablera sig här. Den Internationella Engelska skolan har hög standard på sin utbildning och skolan kan dra nya invånare till kommunen. Den ger också konkurrens till befintliga skolor, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande

Platsen för den planerade skolan är gamla Köpingeskolans tomt, där fastighetsbolaget Hemsö eventuellt kommer att bygga skolan.

– Det finns inga detaljer än, men det är klart att det är Köpingeområdet som är aktuellt. Förhoppningen är att det hinner byggas och bli klart innan mandatperioden är över, säger Mikael Rubin.

Köpingeskolan fick stänga på grund av fuktproblem år 2007 och revs ett par år senare.

– Första steget mot att öppna en skola i Trelleborg är nu taget och även om det kvarstår många detaljer hoppas vi att vår goda dialog med Trelleborg kommun och Hemsö kommer att mynna ut i en ny IES-skola i Trelleborg om ett par år. Vi är glada att vara en del av Trelleborgs utbildningssatsning, säger Jörgen Stenquist vice VD, Internationella Engelska Skolan i ett pressmeddelande.

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 av Barbara Bergström, lärare i naturvetenskapliga ämnen från USA.

Hon såg behov att förbättra undervisningen i Sverige utifrån tre starka övertygelser – En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära sig. Att behärska engelska. Höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Skolorna har inga terminsavgifter utan är skattefinansierade med skolpengen.

Det finns cirka 40 skolor i Sverige. I Skåne finns Internationella Engelska Skolan i bland annat Lund, Landskrona och Helsingborg.

Antagningen följer ”först till kvarn” principen.

Källa: Internationella Engelska Skolan

Publicerad 05 November 2019 09:34