Aminah Fallgren och Sophie Nyman startar behandlingsinternat på Falsterbo kursgård.

Aminah Fallgren och Sophie Nyman startar behandlingsinternat på Falsterbo kursgård. Foto: Pressbild

Internatbehandling för missbruk startar på Falsterbo kursgård

Riktar sig särskilt till personer med vardagsmissbruk

MALMÖ/HÖLLVIKEN.

I december hålls den första missbruksbehandlingen i internatform på Falsterbo kursgård. Behandlingen riktar sig särskilt till personer som har vardagsmissbruk inom alkohol, droger och spel. Bakom satsningen står företaget Sona Connect.

– Många, för att inte säga de flesta, som hör ordet missbrukare, tänker på en alkoholist på en parkbänk eller någon som tar heroin på en skitig, offentlig toalett. Men så ser inte verkligheten ut. Det är bara fem procent av av de som missbrukar som blir så utslagna, de flesta som missbrukar döljer sitt missbruk, säger Aminah Fallgren som tillsammans med kollegan Sophie Nyman driver behandlingscentret Sona Connect.

Under sex veckor, fyra gånger per år, kommer de att hålla i internatbehandlingar på kursgården.

– Vi letade länge efter ett bra ställe där vi kände att det fanns ett intresse för vår verksamhet och bra förutsättningar att kunna jobba tillsammans för en större öppenhet kring missbruk. Vår erfarenhet är att, även om det finns motstånd och okunskap kring det tabubelagda ämnet finns det också många aktörer som vill hjälpa till och ta ansvar för denna viktiga samhällsfråga. Falsterbo kursgård är ett av flera exempel, säger Aminah Fallgren.

Aminah Fallgren och Sophie Nyman träffades när de var i 20-årsåldern och hade själva just tagit sig ur ett missbruk. Efter det utbildade de sig till socionom respektive beteendevetare samt alkohol- och missbruksterapeuter och har varit yrkesverksamma inom missbruk och behandling i flera år.

De som kommer att gå behandlingen på Falsterbo kursgård har sökt behandlingen som privatpersoner, via sin arbetsgivare eller via socialtjänsten.

– Ett vardagsmissbruk kan pågå under lång tid och man kan ändå vara högfungerande på jobbet. Men förr eller senare brister det och då kan det gå rikigt illa. I ett missbruk aktiveras alla fem sinnen. Vår behandlingsmetod lägger därför stort fokus på att få med alla sinnena i behandlingen, säger Aminah Fallgren.

Publicerad 26 October 2019 06:00