Gunilla Thysell, Pensionärsrådets referensgrupp under överlämningen av 1000 namnunderskrifterna till Carina Wutzler, (M), kommunstyrelsens ordförande i mars i år.

Gunilla Thysell, Pensionärsrådets referensgrupp under överlämningen av 1000 namnunderskrifterna till Carina Wutzler, (M), kommunstyrelsens ordförande i mars i år. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Inga fria kollektivresor för de äldre i kommunen:"Vi är djupt besvikna och missnöjda"

Pensionärsrådet: "Vi är djupt besvikna"

VELLINGE.

Det blir inga fria kollektivresor för de äldre över 70 eller 75 år i kommunen. I den budget som Moderaterna har lagt för 2020 finns inga pengar avsatta för att låta seniorerna i kommunen resa gratis med bussar eller tåg.

I våras samlade Pensionärsrådets referensgrupp in tusen namnunderskrifter för att få politikerna i Vellinge att införa fria kollektivresor för äldre i kommunen. Vid överlämnandet lovade Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, att titta på förslaget inför budgetarbetet.

Men nu är beskedet till pensionärsrådet att fria kollektivresor inte får plats i budgeten för 2020.

– Vi anser inte att vi kan prioritera det i nuläget. Det är ansträngt läge och redan stram budget, säger Carina Wutzler.

Besvikelsen i Pensionärsrådets referensgrupp är stor.

–Vi är djupt besvikna och missnöjda över hur våra önskemål och skrivelser till kommunstyrelsen i Vellinge har hanterats., säger Gunilla Thysell, Pensionärsrådets referensgrupp.

Kommunstyrelsen har inte besvarat skrivelserna som Pensionärsrådets referensgrupp har skickat in.

– I ett kort mejl från Carina Wutzler, får vi följande info; ”Moderaterna anser inte att detta ska genomföras då en ådan åtgärd bör ligga på huvudmannen, det vill säga Region Skåne och Skånetrafiken….” samt ”Vi anser inte heller att förslaget som bygger på en uppfylld ålder träffar rätt avseende behov”, berättar Gunilla Thysell.

Pensionärsrådets referensgrupp nöjer sig inte med detta svar.

– Mejlet visar att man överhuvudtaget inte beaktat våra önskemål och argument i frågan och vi kommer att driva frågan vidare. Moderaterna vill att vi ska bidra med både det ena och det andra ideellt i våra pensionärsföreningar. När vi pratade om det under överlämnandet av namnlistorna så upplevde vi att vi skulle få något tillbaka, att det var en win-win situation. Så är det inte nu, säger Gunilla Thysell

Publicerad 20 October 2019 00:00