Eftersom de rapporterade händelserna bedömdes som allvarliga blev den aktuella personalen avstängd från arbetet i väntan på fortsatt utredning. Nu är händelserna anmälda till IVO.

Eftersom de rapporterade händelserna bedömdes som allvarliga blev den aktuella personalen avstängd från arbetet i väntan på fortsatt utredning. Nu är händelserna anmälda till IVO. Foto: Andreas Holm/arkiv

Personal låste in barn på LSS-boende

Kallade även ett barn för "äcklig" enligt anmälan

SÖDERSLÄTT.

| Den anställde ska bland annat ha låst in barn i ett rum så att de fick panik. Hen ska också ha kallat ett barn med funktionsnedsättning för ”äcklig”, enligt en lex Sarah-anmälan. Den anställda stängdes av från arbetet och valde sedan att säga upp sig självmant.

Av
Åsa Meierkord

Missförhållandet på LSS-boendet handlar om bemötande och kompetens hos en personal som enligt anmälan är för hård mot barnen och har inte någon känsla för hur man arbetar med barn med särskilda behov.

Några exempel enligt rapportören är att hen har tvingat ett barn att endast vara inne i fritidsrummet, sagt att ett barn är äckligt och har låst in barn i fritidsrummet så att de drog i handtaget i panik.

Personen har även enligt rapportören sagt andra otrevliga saker om barnen och gett barnen order.

Rapportören uppger att verbala kränkningar leder till rädsla och brukare som utsätts för inlåsning kan göra dem otrygga. Särskilt allvarligt är det då flera av brukarna inte kan uttrycka sin upplevelse av situationer eller händelser i ord.

Händelserna ska ha inträffat i slutet av sommaren i år. Eftersom de bedömdes som allvarliga blev den aktuella personalen avstängd från arbetet i väntan på fortsatt utredning och egen redogörelse av händelserna. Aktuell personal förnekade att hen hade agerat kränkande mot barnen i verksamheten och lämnade under utredningstiden in sin uppsägning vilket innebär att hen inte längre är kvar i verksamheten.

LSS-boendet har efter sin egen utredning utökat närvaron av ledningsfunktioner med bland annat arbetsledning på plats i verksamheten varje helg.

Händelserna har lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad 18 October 2019 10:11