Kommunen tillhör de sämsta när det gäller resurser till undervisningen där kommunen placerar sig på plats 282 av landet 290 kommuner

Kommunen tillhör de sämsta när det gäller resurser till undervisningen där kommunen placerar sig på plats 282 av landet 290 kommuner Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Plats 33 för Vellinge i Lärarförbundets nya ranking

Kriterier om kunskapsnivå borta – sämre ranking för Vellinge

VELLINGE.

Vellinge tillhör landets bästa kommuner när det handlar om elevernas meritvärde i åk 9 och andel barn i förskolan. Däremot tillhör kommunen de sämsta när det gäller till exempel lärartäthet där kommunen hamnar på plats 250 av 290 i årets undersökning av Lärarförbundet.

Förra året toppade Vellinge Lärarförbundets rankning för femte året i rad. Men från och med i år har Lärarförbundet kriterierna betygsresultat genomsnittligt meritvärde i åk 9, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 och andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. Vellinge har legat högt när det gäller dessa kriterier i tidigare undersökningar.

Dessa tre kriterier styrs starkt av socioekonomiska faktorer och anledningen till att ta bort kriterierna är att forskning visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund har en stor inverkan på de betyg som eleverna får. Därför säger resultaten inte så mycket om kvaliteten på skolan i den kommunen.

Hög andel barn i förskola och höga betyg gör Vellinge ändå till en högt rankad skolkommun. Vellinge tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andel barn i förskolan. Även elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever tillhör kommunens styrkor som skolkommun.

Däremot tillhör kommunen de sämsta när det gäller resurser till undervisningen där kommunen placerar sig på plats 282 av landet 290 kommuner. När det gäller lärarnas löner ligger Vellinge på plats 137.

Rankingen

Rankning helhet: 33 av 290

Resurser till undervisning: 282 av 290

Utbildade lärare: 27 av 290

Lärartäthet: 250 av 290

Friska lärare: 106 av 290

Lärarlöner: 137 av 290

Kommunen som huvudman: 80 av 290

Andel barn i förskola: 7 av 290

Meritvärde årskurs 9: 15 av 290

Andel godkända elever: 24 av 290

Fullföljd gymnasieutbildning: 31 av 290

I år hamnar värmländska Torsby kommun på förstaplats, följt av Storfors på andra och Kalix på tredje plats.

Vellinge ligger bättre till än grannkommunerna Trelleborg (165) och Malmö (245), men sämre än Svedala (30). Båstad placerar sig bäst i länet med en femteplats.

Publicerad 17 October 2019 14:45