Hovrätten avslog överklagandet, men nu ska Högsta domstolen avgöra tvisten.

Hovrätten avslog överklagandet, men nu ska Högsta domstolen avgöra tvisten. Foto: Patrik Svedberg

Lämnade inte över barn på rätt sätt – blir fall för Högsta domstolen

VELLINGE.

En man som dömts att betala ett vite på 10 000 kronor efter att han överlämnat sitt barn på fel sätt till barnets mamma får nu rätt till en prövning i Högsta domstolen.

Barnen har sitt stadigvarande boende hos mamman. Under ett lov förra året hade de varit hos sin pappa som skulle lämna barnen ett visst datum. Pappan följde med de två barnen till mammans hus på avtalat datum men gick inte in huset med dem utan lämnade dem utanför. Ett av barnen gick in i huset.

Mamman uppger att barnen skulle ha lämnats inne i huset och inte utanför och att pappan under alla omständigheter borde ha meddelat henne att det ena barnet var utanför huset.

Tingsrätten i Malmö dömde pappan till ett vite på 10 000 kronor, detta för att förmå den ena föräldern att göra vad som krävs för att barnet ska överlämnas till den andra föräldern. Något närmare om hur överlämnandet skulle gå till har inte avtalats mellan parterna. Tingsrättens bedömning var att i den situationen kan pappan knappast anses ha överlämnat barnen förrän han ser att de går in i huset.

Mannen har hävdat att han fullgjort sin del av avtalet genom att lämna barnet utanför kvinnans hus, och att han inte kan lastas för att hen sedan inte gick in.

Hovrätten lyssnade inte på det argumentet utan avslog överklagandet, men nu ska alltså Högsta domstolen avgöra tvisten.

Publicerad 17 October 2019 13:00