Sångstund och fika finns med på programmet liksom språkträning för de vuxna. Bildn är tagen i ett annat sammanhang.

Sångstund och fika finns med på programmet liksom språkträning för de vuxna. Bildn är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Nu kan föräldralediga träna svenska på öppna förskolan

HÖLLVIKEN.

Nu kan föräldralediga med annat modersmål än svenska komma till Familjernas Hus i Höllviken för att språkträna samtidigt som det är sång- och lekstund för barnen.

Projektet är ett samarbete mellan Rädda Barnen och Vellinge kommun och den kombinerade språkträningen och öppna förskolan anordnas två dagar i veckan, måndagar och onsdagar.

Många nationaliteter är representerade på träffarna. Tidigare har mammor från till exempel Indien, Taiwan och Australien deltagit.

– Föräldralediga som har flyttat till kommunen från ett annat land blir ofta lite isolerade. Kanske man är gift med en svensk man och är hemma med sitt barn. Då är det svårt att hitta tillfällen att träna sin svenska, säger Eva Lindquist, förskolelärare som är en av de som håller i Språk för föräldralediga.

En annan grupp är asylsökande som har fått uppehållstillstånd men som inte har möjlighet att läsa svenska för invandrare, SFI, för att de är föräldralediga.

– Hos oss kan man fortsätta träna samtidigt som man träffar andra föräldralediga, säger Eva Lindquist.

Träffarna är på Familjernas Hus varje måndag och fredag klockan 9.30-11.30.

– Då fikar vi och sjunger tillsammans med barnen samtidigt som vi har språkträning, berättar Eva Lindquist.

Publicerad 16 October 2019 06:00