Kammarrätten anser att kommunens beslut att införa tiggeriförbud på vissa platser inte är olagligt. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Kammarrätten anser att kommunens beslut att införa tiggeriförbud på vissa platser inte är olagligt. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Kammarrätten avslår överklagande om tiggeriförbud

Rätten var enig i sitt beslut

VELLINGE.

Kommunens beslut att införa förbud mot tiggeri på vissa platser blev överklagat till kammarrätten. Nu har kammarrätten i Göteborg prövat beslutet och anser att kommunens beslut inte är olagligt.

Av
Åsa Meierkord

Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Men kommunallagen ger kommunmedlemmar rätten att få sin kommuns beslut prövade inom ramen för en laglighetsprövning.

Att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare prövat samma beslut och konstaterat att förbudet inte strider mot ordningslagen hindrar i detta fall inte att beslutet också laglighetsprövas enligt kommunallagen.

En medlem av Vellinge kommun har begärt en sådan prövning och anfört att beslutet om lokalt förbud mot passiv pengainsamling innebär diskriminering av gruppen romer och är en inskränkning av yttrandefriheten enligt både regeringsformen och Europakonventionen.

– Det är rimligt att tolka Högsta förvaltningsdomstolens vägledande avgörande enligt ordningslagen på så sätt att Vellinge kommuns beslut inte heller strider mot vare sig regeringsformen eller Europakonventionen, säger rättens ordförande kammarrättslagmannen Petter Classon i ett pressmeddelande.

Vellinge kommuns beslut är alltså lagligt och ska därmed stå fast. Rätten var enig i sitt beslut.

Publicerad 16 October 2019 11:24