Det är framför allt den större växtätaren som fått en granne till anläggningen att reagera.

Det är framför allt den större växtätaren som fått en granne till anläggningen att reagera. Foto: Pressbild

Granne får gehör i kampen mot dinosaurier

Kommunen måste pröva bygglov

VELLINGE. En granne till Vellingeblomman anser att företagets två växtinklädda dinosaurier inkräktar på landskapet och stör lugnet. Lägre instanser har avslagit klagomålen. Mark- och miljödomstolen anser dock att urtidsdjurens öde måste utredas på nytt.

De två dinosaurierna invigdes sommaren 2018 som en del av Vellingeblommans satsning ”Fantasy garden”. Skulpturerna föreställer dels en Tyrannosaurus Rex som är fem meter hög och nio meter lång, dels en tio meter hög och fyrtio meter lång Sauropod.

Det är framför allt den större växtätaren som fått en granne till anläggningen att reagera.

Avståndet mellan grannen och Fantasy Garden är relativt kort. Terrängen är öppen och platt och den sydvästliga vinden innebär att grannen inte kan vistas i sitt uterum eller trädgård utan att störas av ljud från anläggningen.

Grannen påpekar vidare att skulpturerna är placerade nära ett fornminne som omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Området anses dessutom ha höga naturvärden.

”Den största dinosaurien inkräktar i landskapet och dominerar till följd av sin storlek, utformning och färg inte bara platsen den står på utan även en större omgivning. Inget annat byggnadsverk i omgivningen visar så lite hänsyn till gällande riksintressen”, argumenterar grannen i domstolshandlingarna.

Grannen anser att dinosaurierna bör betraktas som byggnadsverk, vilket kräver bygglov. Både kommunen och länsstyrelsen har tidigare avslagit klagomålen. Mark- och miljödomstolen gör en annan bedömning och beslutar nu att Vellinge kommun måste utreda dinosauriernas vara eller inte vara utifrån plan- och byggnadslagen (PBL).

Vellingeblomman har hela tiden motsatt sig grannens klagomål. Företaget menar att de växtinklädda djuren kommer att bli allt grönare för varje år som går, och därmed smälta in bättre med omgivningen.

Företaget erbjuder sig även att vidta åtgärder för att blidka grannen.

”Om klaganden skulle anse att det innebar en bättre boendemiljö skulle de kunna plantera en snabbväxande häck i tomtgränsen som avskärmning mot deras verksamhet”,

Publicerad 16 October 2019 00:00