Det kostar Vellinge kommun 3 miljoner att färdigställa vägarna i etapp två på Hagahill.

Det kostar Vellinge kommun 3 miljoner att färdigställa vägarna i etapp två på Hagahill. Foto: Åsa Meierkord

Kommunen går in och tar kostnaden för gator och belysning på Hagahill

Flera års väntan för de boende över

VELLINGE.

Nu går kommunen in och färdigställer gator och belysning i området Hagahill etapp två. Kostnaden blir cirka 3 miljoner för ett jobb som kommunen egentligen inte är förpliktigad att utföra.

Bostadsområdet Hagahill, öster om Vellinge tätort, planlades 2009 med ambitionen att skapa ett attraktivt hästnära bostadsområde i direkt anslutning till ridanläggningen på Åkarpsgården.

Flera olika turer med konkurser har lett till att ett par familjer bygger hus i egen regi. Eftersom Herrestorps Ängar AB som tog över från Hagahill, gick i konkurs finns inte längre något giltigt exploateringsavtal och som situationen ser ut idag finns det ingen exploatör som har ansvar för utbyggnaden av gator i etapp två.

För att inte ytterligare förvärra situationen för de boende går nu kommunen in och gör färdigt utbyggnaden av gator och belysning inom den etapp där kommunen inte kan utkräva ansvar av den nya ägaren.

– Vi har inget juridiskt ansvar men ett moraliskt ansvar när det gäller boendemiljön, därför går vi nu in och färdigställer områdets gator med asfaltering och belysning, säger Carina Wutzler (M), ordförande kommunstyrelsen.

Färdigställandet kostar cirka 3 miljoner kronor och tas från pengar som har blivit överstående inom exploateringsområdet.

–Vi har också en del mark kvar i området som vi kan sälja i framtiden. Det handlar om att hitta en lösning som är försvarbar inför skattebetalarna, säger Carina Wutzler.

Om allt går som planerat kan man börja ställa i ordning området i början på nästa år.

Hagahill

Marken såldes till entreprenören Jan Telde, Hagahill AB som hade planer på att bygga ett stort hästnära småhusområde. Den första etappen byggdes ut under 2011. Därefter avstannade projektet och en mängd olika ekonomiska problem följde.

Marken såldes vidare 2016 till Herrestorps Ängar AB som startade en utbyggnad av etapp två som omfattar 13 hus. De delvis påbörjade tomterna såldes till privatpersoner som nu slutför byggnationen av sina hus i egen regi. Exploatören gick i konkurs 2018.

Efter försäljning genom exekutiv auktion 2019 ägs nu obebyggda byggrätter och Åkarp 1:8, som omfattar ridhus, gatumark, natur- och hagmark, av Ängsparken AB.

Kommunen för nu en dialog med Ängsparken AB för att eventuellt teckna avtal om deras åtagande i kommande etapp tre.

Publicerad 11 October 2019 11:00