Hur ska kommunen bygga sin äldrevård i framtiden? På bilden syns en av kommunens största satsningar på äldrevården, Omtankens hus som stod klart för inflyttning våren 2018.

Hur ska kommunen bygga sin äldrevård i framtiden? På bilden syns en av kommunens största satsningar på äldrevården, Omtankens hus som stod klart för inflyttning våren 2018. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Vellinge rustar för att kunna behålla välfärden i kommunen

"Vi måste börja prata om det som man inte vågar prata om"

VELLINGE.

Fler blir äldre och de som ska försörja dem blir färre. För att klara detta i framtiden måste förberedelserna börja nu. Kommunstyrelsen beslutade nyligen att starta arbetet med säkerställa kommunens förmåga att möta framtidens behov av välfärd.

Uppdraget har döpts till Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020–2030. Den demografiska utvecklingen med fler och fler äldre och samtidigt färre och färre i yrkesverksam ålder som kan försörja dem, gör att nivån på välfärdstjänster som finns i dag och som kommuninvånarna ser som självklar kommer att bli svår att upprätthålla.

– Det handlar inte bara om den demografiska utvecklingen. Det handlar också om att vi måste rekrytera kompetent personal till våra verksamheter. Det kommer att bli brist på lärare och undersköterskor till exempel, där måste vi som arbetsgivare tänka till och och även försöka tänka annorlunda, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Carina Wutzler måste alla, både politiker, invånare och verksamma inom kommunen börja tänka i nya banor för att kunna möta utmaningen och lösa ekvationen.

– Vi måste börja prata om det som man inte vågar prata om. Till exempel kan vi hitta nya sätt att samarbeta med pensionärsföreningarna. Många som kommer att gå i pension vid 65 års ålder är fortfarande friska och har mycket kvar att ge. Vi måste sluta se på gruppen som en börda utan som en resurs. Kanske de kan bidra med vuxennärvaro i skolan om vi skriver någon form av samhällskontrakt, och de får något tillbaka av oss, säger Carina Wutzler.

Uppdraget innebär att man kommer att titta på ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och organisering inom äldreomsorgen och den pedagogiska verksamheten i kommunen.

– Kanske vi kan bygga våra skolor eller våra äldreboenden på ett annat sätt till exempel? Kan vi använda teknik på ett mer effektivt sätt? Det är tuffa år som väntar och vi måste börja titta bredare, säger Carina Wutzler.

Alla politiska partier kommer att vara representerade i den politiska styrgrupp som ska bildas bestående av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledare i de partier som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i utbildningsnämnd och omsorgsnämnd.

En styrgrupp på tjänstemannanivå leder och samordnar uppdraget och är beredande inför den politiska styrgruppen. Uppstart av arbetet kommer att ske under januari- februari 2020. Slutrapporten beräknas vara klar i december 2020.

Befolkningsprognosen

2019 visar att antalet personer 80 år och äldre förväntas öka kraftigt i Vellinge kommun de kommande åren. Fram till år 2028 är ökningen 1 589 personer, vilket innebär en fördubbling av antalet personer i åldersgruppen jämfört med år 2018.

Publicerad 10 October 2019 09:02