Skissförslaget för fastigheterna vid triangeln.

Skissförslaget för fastigheterna vid triangeln. Skissförslag: A-design Arkitektkontor/Vellinge kommun

Planer på att riva mack och bygga nya bostadshus i Skanör

"Det kan bli en snygg entré till Skanör"

SKANÖR.

Det finns planer på att riva bensinmacken, bostadshus och den tidigare blomsterhandeln där Malmövägen möter Falsterbovägen och istället bygga flerbostadshus.

Fastighetsägaren har lämnat in en begäran om planbesked för att bygga och riva en del av fastigheterna på Falsterbovägen där vägen möter Malmövägen. Området kallas för Triangeln.

– Det är ett bra läge och det behövs fler bostäder i Skanör. Om vi kan bygga utan att ta mark med naturvärden i anspråk är det väldigt bra, säger Carina Wutzler (M), kommunstyreslens ordförande.

I skissförslaget rivs bensinstationen med tillhörande bilverkstad med tillhörande bostadshus. Restaurangbyggnaden med tre restauranger och uteservering står kvar men byggs till. Bostadshuset som hörde till den tidigare blomsterhandeln rivs liksom själva handelslokalen.

Istället byggs tre nya huskroppar i 1,5 plan som kommer att rymma tjugo lägenheter.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och detaljplan för fastigheterna kommer att upprättas under nästa år.

– Det kan bli en snygg entré till Skanör. Skissen visar ny bebyggelse men i skanörstil, säger Carina Wutzler.

Publicerad 09 October 2019 15:31