Amfiteatern i bakgrunden och det som ska bli en trädgård i förgrunden.

Amfiteatern i bakgrunden och det som ska bli en trädgård i förgrunden. Foto: Åsa Meierkord

Multiyta på Sandeplanskolan invigd

Ska även förhindra översvämningar vid stora skyfall

HÖLLVIKEN.

Motion, spontan teater, biologisk mångfald och omhändertagande av dagvatten i en och samma yta. Nyligen invigdes Sandeplanskolans nya multiyta.

Det var i våras som arbetet inleddes med en multifunktionell yta på Sandeplanskolans skolgård.

Nu är arbetet klart och höllvikenborna kan numera använda en amfiteater, en stor gräsyta för bollspel och så småningom en trädgård som ska kunna användas för naturpedagogik och stimulera de olika sinnena såsom lukt, känsel och smak.

Något som gör grönområdet extra nyttigt är att det även ska klara av att vattenfyllas vid stora skyfall för att avlasta kommunens dagvattenhantering, något man räknar med kommer att ske var tionde år.

Det syns att man räknar med att delar av ytan kommer att vattenfyllas i perioder. Ett par livräddningsbojar är utplacerade i området.

Det syns att man räknar med att delar av ytan kommer att vattenfyllas i perioder. Ett par livräddningsbojar är utplacerade i området. Foto: Åsa Meierkord

Kronodalsområdet där Sandeplanskolan ligger och speciellt området vid Stenbocks väg är ett område som ofta drabbas av översvämningar. Vattenfördröjningen på Sandeplanskolans nya grönyta kommer hjälpa till att avlasta dessa områden vid skyfall.

Publicerad 09 October 2019 11:52