Det yttre körfältet stängs av mellan klockan 9 och 15 fram till den 18 oktober.

Det yttre körfältet stängs av mellan klockan 9 och 15 fram till den 18 oktober. Foto: Stock Adobe

E6 undersöks för ett extra körfält – framkomligheten begränsas

Det yttre körfältet stängs fram till den 18 oktober

VELLINGE/TRELLEBORG.

Nu genomförs undersökningar för att få kunskap om markförutsättningarna för ett eventuellt tredje körfält på E6:an. Bilister får räkna med begränsad framkomlighet fram till den 18 oktober.

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplatserna Vellinge och Petersborg. Nu undersöks sträckan mellan den 8 och 18 oktober. För att undvika den värsta trafikrusningen sker markundersökningarna mellan klockan 9 och 15 och 19 och 23.

För att få möjlighet att skapa en säker miljö för de som färdas på sträckan och för personalen som utför arbetena behöver Trafikverket stänga av det yttre körfältet i norrgående riktning etappvis 500 meter, mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Hastighetssänkning rekommenderas till 30 kilometer i timmen.

Projekt E6 trafikplats Vellinge-Petersborg är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset. Åtgärderna bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Förändringarna ger även positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

Publicerad 08 October 2019 10:04