Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift 1990 och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti 2014. Johan Tyrberg är Lunds stifts 69:e biskop.

Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift 1990 och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti 2014. Johan Tyrberg är Lunds stifts 69:e biskop. Foto: Martin Lindeborg

Biskopen kommer till Vellinge

Ska bland annat prata om hur man rustar sig för höjda vattennivåer

VELLINGE.

Den 15-20 oktober visiterar biskop Johan Tyrberg Skytts kontrakt där församlingarna i Vellinge kommun ingår. Biskopen ska bland annat besöka alla församlingarna, göra studiebesök på Vellinge kommun för att prata om klimatförändringarna och inte minst – fira gudstjänster.

Bland biskopens uppgifter finns bland annat att vårda och värna kyrkans enhet och se till att församlingarna följer Svenska kyrkans bekännelse och ordning. Ett sätt att utföra dessa uppgifter är att genomföra visitationer. I höst kommer turen till Skytts kontrakt som geografiskt består av församlingarna i Vellinge och Trelleborgs kommuner.

– Jag hoppas på många kreativa möten som kan få positiva konsekvenser för framtiden. Kyrkan är inget egenintresse, hon är, och ska vara, en del av samhället och i människors liv. Vårt uppdrag som kyrka har vi för världen, både för dem som är omedvetna om och för dem som upplever Guds närvaro. Som kyrka behöver vi bli bättre på att lyssna med respekt och göra teologiska analyser, säger biskop Johan Tyrberg i ett pressmeddelande.

Under visitationen ska biskopen besöka alla församlingarna och prata om hur de arbetar och vilka utmaningar de står inför. Han ska också tillsammans med kyrkoherdarna göra två studiebesök. Hos Trelleborgs hamn AB samt Vellinge kommun. I vellinge ska man bland annat prata om hur man rustar sig för klimatförändringar med höjda vattennivåer. Svenska kyrkan behöver också vara väl förberedd för ett annat klimat för att bland annat kunna skydda kyrkor och kyrkogårdar.

Som biskop har man ett särskilt ansvar för de som vigts till tjänst. Biskop Johan Tyrberg ska därför träffa präster och diakoner för att samtala om de löften man avger i samband med sin vigning, hur det är att verka som präst och diakon i kontraktet och andra aktuella frågor.

Den stora visitationshögmässan den 20 oktober kommer att hållas i Vellinge. Då samlas alla åtta församlingar i Vellinge kyrka klockan 10.

– Det är verkligen jättekul. Vi har 320 platser i kyrkan så det blir fullt hus. Alla församlingarnas körer är inbjudna att sjunga, berättar Iva-Katharina Kummer, kyrkoherde i Vellinge-Månstorps församling.

Efteråt blir det kaffe i församlingshuset Ankaret.

Biskopsvisitation

Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen, eller prosten på biskopens uppdrag, besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.

På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas.

Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000. Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.

Vill man träffa biskopen så finns det möjlighet till det i samband med gudstjänsterna i S:t Nicolai kyrka i Trelleborg den 15 oktober klockan 17 och i Vellinge kyrka den 20 oktober klockan 10. Torsdagen den 17 oktober håller biskop Johan ett föredrag i Gislövs kyrka klockan 18.30 dit alla hälsas välkomna. Kvällen inleds med en kvällsbön klockan 18.

Publicerad 07 October 2019 10:11