Eleven får inte tillräcklig hjälp enlogt anmälan till Skolinspektionen.

Eleven får inte tillräcklig hjälp enlogt anmälan till Skolinspektionen. Foto: mostphotos.com

Skola anmäls till skolinspektionen

Elev kan fortfarande inte skriva eller läsa på adekvat nivå

VELLINGE.

En skola i Vellinge anmäls till Skolinspektionen för att inte ha satt in rätt resurser för en elev. Enligt anmälan ska eleven inte ha fått det stöd hen behöver för att nå kunskapsmålen. Eleven ska också ha blivit utsatt för mobbing.

Eleven har behov för extra stöd och hjälp och skolan har också satt in en del resurser men inte tillräckliga enligt anmälan.

Eleven kan fortfarande inte "skriva eller läsa på en adekvat nivå" och når inte kunskapskraven i något ämne.

Frånvaron för eleven är hög och enligt anmälan behövs en resursperson som är med under hela skoldagen för att vara ett positivt stöd, men skolan ska inte ha fått de pengar som sökts för en sådan extraresurs.

Eleven ska också ha blivit knuffad av andra elever i kapprum och ute på raster.

Nu begär Skolinspektionen om ett yttrande där skolan bland annat ska redovisa vilket stöd som har satts in, redogöra för frånvaron och för vad som skolans uppfattning är angående den anmälda kränkande behandlingen.

Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 14 oktober.

Publicerad 04 October 2019 07:55