Provgrop mot sydost med träkonstruktionen i botten.

Provgrop mot sydost med träkonstruktionen i botten. Foto: Länsstyrelsen/Sydsvensk arkeologi

Arkeologiska fynd försenar nya hyreshus

Även överklagan av bygglovet leder till försening

FALSTERBO.

En träkonstruktion som innehåller keramikrester, djurben och tegelbitar har hittats i marken längs med Fädriften som Vellingebostäder vill bygga på. Fynden samt ett överklagande av bygglovet gör att byggstarten som var planerad i oktober kommer att bli försenad.

Vellingebostäder skulle börja bygga nya hyreshus på Fädriften i Falsterbo i oktober, men nu blir projektet försenat.

Den arkeologiska undersökning 1,2 meter under befintlig markyta har avslöjat en träkonstruktion gjord av grova plankor som bildar en ram. Inom ramen påträffades djurben, tegelbitar och keramik.

Keramikbitarna är tre skärvor tyskt vitgods från 1500- eller 1600-talet och anläggningen kan tolkas som någon form av förvaringsgrop för mat i samband med den medeltida ”Skånemarknaden”.

Fyndet innebär att Vellingebostäders nu måste bekosta en fördjupad förundersökning där ett antal schakt öppnas för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och framför allt vetenskapligt värde för kvarvarande lämningar. Därefter, om nödvändigt, en arkeologisk slutundersökning där fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras och tas bort så att den planerade byggnationen får genomföras.

– Vi vet inte hur lång tid förseningen blir i nuläget, men vi hoppas på bara tre till sex månader, men man kan inte veta säkert. Det beror på om något mer hittas, säger Christer Tedeståhl, vd Vellingebostäder.

En annan anledning till att byggstarten blir försenad är att bygglovet har överklagats av boende i fastigheten intill de planerade nya lägenheterna. En fastighet som Vellingebostäder själva äger.

– Överklagandet handlar dock mest om själva detaljplanen och den togs redan 2011. Vi har respekt för både det överklagade som skett och arkeologernas fynd. Men de stora förlorarna i detta fall är de som behöver någonstans att bo och står i vår bostadskö för en hyreslägenhet i Falsterbo. Det råder stor bostadsbrist både i kommunen, regionen och nationellt, så vi hoppas att vi kan komma i gång i januari – februari, säger Christer Tedestål.

Publicerad 27 September 2019 09:22