Maria Pojjesdotter på Leader Söderslätt. Föreningen får 1 982 152 kronor från Jordbruksverket och EU för projektet Destinationsutveckling Syd.

Maria Pojjesdotter på Leader Söderslätt. Föreningen får 1 982 152 kronor från Jordbruksverket och EU för projektet Destinationsutveckling Syd. Foto: Privat

Två miljoner satsas för att locka turister till Söderslätt

Leader-projektet Destinationsutveckling Syd startar i vår

VELLINGE.

Leader Söderslätt har fått nästan två miljoner kronor från Jordbruksverket till sitt projekt Destinationsutveckling Syd. ”Syftet är kortfattat att locka besökare till kommunerna som ingår i vårt område”, säger Maria Pojjesdotter, verksamhetsledare i Leader Söderslätt.

Av
Markus Celander

Destinationsutveckling Syd har vuxit fram ur projektet Destination Svedala, som pågått sedan våren 2018, berättar Maria Pojjesdotter.

– Destination Svedala har gett så bra resultat att vi beslutade att växla upp projektet till att omfatta hela vårt geografiska område – förutom Svedala kommun är det Trelleborgs, Vellinges och Skurups kommuner samt delar av Malmö stad utanför inre ringvägen.

Destinationsutveckling Syd är ett av ett 40-tal projekt som Leader Söderslätt stödjer finansiellt med pengar som till största delen kommer från EU. Budgeten för Leader Söderslätt under perioden för landsbygdsprogrammet 2014–2020 är 43 miljoner kronor, och det är härifrån det finns pengar kvar för exempelvis Destinationsutveckling Syd, förklarar Maria Pojjesdotter.

– Syftet med leadermetoden är att utveckla landsbygden genom att stärka de lokala verksamheter som finns där, som exempelvis livsmedelsproduktion, besöksnäring och kultur. Det handlar om att uppnå samsyn genom samverkan.

I Destinationsutveckling Syd riktas fokus på det gränsöverskridande arbetet, inte endast mellan verksamhetsområden, utan även geografiskt.

– Verksamheterna ska kunna se varandra över kommungränserna och ta till vara på möjligheterna som samverkan ger. Turisterna ser ju inga kommungränser, säger Maria Pojjesdotter.

Projektet startar våren 2020 med en stor informationsträff för intresserade företag. En utvärdering görs sedan av idéer och initiativ och det arrangeras utifrån detta kurser, föreläsningar och andra aktiviteter, förklarar Maria Pojjesdotter.

Den ideella föreningen Leader Söderslätt är ett av sju leaderområden i Skåne. Leadermetoden innebär samverkan mellan det offentliga, det privata samt det ideella, och även själva föreningens styrelse utgörs av representanter från dessa områden. Leader Söderslätts budget för 2014–2020 är på 43 miljoner kronor. EU står för hälften av den summan, staten 17 procent och övrig offentlig finansiering för de resterande 33 procenten.

Publicerad 26 September 2019 16:58