Möllefoten från den tidigare kvarnen, byggd omkring 1870, har bevarats och använts som privatbostad tidigare.

Möllefoten från den tidigare kvarnen, byggd omkring 1870, har bevarats och använts som privatbostad tidigare. Foto: Åsa Meierkord

Vellingebostäder har köpt kvarngården på Möllebacken

"Tanken är att försöka bevara möllefoten"

Ö.GREVIE.

I februari är det inflyttning i kvarteret Möllebacken och nyligen köpte Vellingebostäder den gamla möllegården som ligger intill de nya lägenheterna. Tanken är att behålla möllefoten och använda byggnaden till något som kan tillföra området något.

Bygget av lägenheterna på Möllebackevägen går enligt planerna och arbetet med exploateringsområdet norr om Bolmersvägen fortsätter. Här kommer att cirka 70 bostäder uppföras i form av radhus, kedje- eller parhus och friliggande småhus. En del tomter har redan presenterats i den kommunala tomtkön.

Nu har Vellingebostäder köpt möllegården som består av den gamla möllefoten och tillhörande bostadsbyggnad som använts som privatbostad i många år, förrådsbyggnader och en tomt på 1573 kvadratmeter.

– Eftersom byggnaderna ligger mitt i området ville vi inte ta risken att någon privatperson köpte fastigheten och förvandlade den till något som inte alls passar in. Nu har vi full rådighet och kommer att undersöka hur den kan tillföra området något, säger Christer Tedestål, vd Vellingebostäder.

Parkeringsplatser för kyrkans och kyrkogårdens besökare samt en ny förskola är planerna för området mellan kyrkan och de nya bostadshusen.

Parkeringsplatser för kyrkans och kyrkogårdens besökare samt en ny förskola är planerna för området mellan kyrkan och de nya bostadshusen. Foto: Åsa Meierkord

En av möjligheterna är att riva förrådsbyggnaderna och bygga ännu ett eller två flerbostadshus på tomten.

– Men tanken är att försöka bevara möllefoten. Kanske någon är intresserad av att driva en publik verksamhet som butik, restaurang eller kafé. Vi ska undersöka vilka möjligheter som finns, säger Christer Tedestål.

Priset för gården blev 2, 9 miljoner kronor.

– Det gjordes en marknadsmässig värdering. Vi räknar med att finansiera köpet genom att bebygga tomten och utveckla fastigheten, säger Christer Tedestål.

Ny väg, belysning och el samt vatten och avlopp blev nyligen klart.

Ny väg, belysning och el samt vatten och avlopp blev nyligen klart. Foto: Åsa Meierkord

I februari 2020 står alltså lägenheterna klara och kommunens ambition är att inflyttning i bostäderna norr om Bolmersvägen ska kunna ske mellan år 2023 och 2025. I området planeras det även för en ny förskola med cirka 100 platser.

I planområdet finns också park och dagvattenhantering samt bullerplank mot järnvägsspåren.

Publicerad 14 September 2019 06:00