Det är framförallt i Vellinge tätort som kaninpesten har fått fäste. Kaninen på bilden är inte insjuknad.

Det är framförallt i Vellinge tätort som kaninpesten har fått fäste. Kaninen på bilden är inte insjuknad. Foto: Stock Adobe

Kaninpest har brutit ut i Vellinge

Många invånare hör av sig till kommunen

VELLINGE.

Antalet kaniner som drabbats av kaninpest har ökat betydligt i kommunen. I nuläget tycks sjukdomen framför allt vara koncentrerad till Vellinge tätort.

Flera kommuninvånare har hört av sig till miljöenheten angående kaniner som drabbats av kaninpest.

– Vi kan konstatera att många kaniner har drabbats och det är mest i Vellinge tätort och ännu inte nedåt Höllviken och Ljunghusen, säger Ola Gustafsson, miljöchef i Vellinge kommun.

Eftersom kaninpest medför mycket lidande är det mest humana att avliva de djur som har drabbats. Det är enbart kommunjägarna som har tillstånd att avlivar sjuka kaniner på mark där kommunen är markägare och har jakträtt.

– Jägarna har inte möjlighet att åka ut och avliva enstaka kaniner som till exempel har hittats på en gångväg. En timme senare är de ofta redan är döda eller har blivit tagna av rovdjur, säger Ola Gustafsson.

Om en sjuk kanin avliver på ens privata tomt, är det viktigt att man hanterar kroppen på rätt sätt.

– Det mest humana är att avlivar dem om man ser att de har sjukdomen, men det måste naturligtvis gå till på rätt sätt. Kanske man känner någon som vet hur man gör. Kroppen innebär en smittorisk och ska läggas i en tättslutande plastpåse eller sopsäck och läggas i tunnan för brännbart avfall, säger Ola Gustafsson.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt orsakas kaninpest av ett virus som drabbar både vilda och tama kaniner.

– Har man en tamkaniner så är det bra att vaccinera sitt djur. Andra djurarter blir inte smittade eller sjuka, säger Ola Gustafsson.

Kommunjägarna kommer att fortsätta med avlivningen tills sjukdomsutbrottet har ebbat ut, vilket beräknas vara om några veckor.

Publicerad 11 September 2019 11:09