Redan när Vardaga tog över verksamheten fanns det brister i verksamheten.

Redan när Vardaga tog över verksamheten fanns det brister i verksamheten. Foto: Stock Adobe

Vardaga får kritik för att inte leva upp till avtal för äldreboende

"Förbättringsarbete pågår"

SKANÖR.

Vardaga tog över driften av äldreboendet S:t Knut och Aspen i januari. Nu har Vellinge kommun påtalat brister vid en avtalsuppföljning. Bland annat finns det inte tillräckligt många utbildade i personalen. Företaget är medveten om bristerna och säger att ett förbättringsarbete pågår för att stärka verksamheten.

– Redan när vi tog över verksamheten hittade vi brister i verksamheten och många av dessa har vi avhjälpt. Det kvarstår en hel del arbete, men förbättringsarbete pågår, säger Susanne Sjöberg, regionchef på Vardaga.

S:t Knut och Aspen blev en del av Vardaga genom koncernen köpte Aleris omsorgsverksamhet som bara två veckor tidigare tagit över driften av boendet efter en upphandling. I samband om övertagandet fanns det fler vakanta tjänster. Dessa tjänster har under våren och sommaren fått ersättas av vikarier. Nu har företaget lyckats rekrytera 16 undersköterskor och vårdbiträden.

– Vi har jobbat med en ny rutin när det gäller rekrytering och har lyckats rekrytera 16 nya medarbetare. Det är fortfarande inte så många som avtalet kräver, men i nästa vecka ska vi intervjua fler och vi kommer att anställa yttreligare ett par undersköterskor under den närmaste tiden, säger Susanne Sjöberg.

Det har rapporterats ett ökande antal avvikelser till kommunen, varav några bedöms vara av allvarligare grad.

– Jag kan inte säga exakt vad det är för avvikelser på grund av sekretess, men jag kan säga att det är viktigt att personalen rapporterar alla avvikelser och alla utreds och vid behov vidtas åtgärder, säger Susanne Sjöberg.

För att stärka verksamheten har det under våren presenterats en åtgärdsplan. En del aktiviteter är genomförda andra pågående. Bland annat har en verksamhetschef från Vardaga varit på plats sedan i maj och det har även tillsatts gruppchefer, för att öka chefsnärvaron och få ett tydligare ledarskap

Personalen ska också få ökad kompetens inom demenssjukdomar genom utbildning och stöd från Vardagas Demensakademi.

– All omvårdnadspersonal kommer att få en halvdags utbildning, säger Susanne Sjöberg.

Man har också infört företagets eget kvalitets- och ledningssystem för att förtydliga rutiner och säkerställa uppföljning

– Vi gör uppföljning regelbundet i nära dialog med kommunen. Även boende och närstående informeras om processen. Vi vill vara transperanta kring verksamheten och hur vi jobbar med förbättringarna. Vi har kommit en bra bit på väg, men har en del kvar också, säger Susanne Sjöberg.

S:t Knut och Aspen

Totalt 99 lägenheter fördelade på 36 omvårdnadsplatser, 45 demensvårdsplatser och korttidsvård med 18 platser. St. Knut är huvudbyggnaden och Aspen är en fastighet som ligger ungefär 100 meter därifrån. En av demensenheterna finns i Aspen och består av åtta lägenheter, medan övriga enheter finns i huvudbyggnaden.

Det finns också en tillhörande dagverksamhet för personer med kognitiv svikt som har kapacitet för upp till tio omsorgstagare per dag.

Publicerad 06 September 2019 08:53