Det personliga ombudet bedrivs som ett projekt fram till årsskiftet och ska säkerställa att färre personer faller mellan stolarna gällande både kommunens olika verksamheter, vården och statliga myndigheter.

Det personliga ombudet bedrivs som ett projekt fram till årsskiftet och ska säkerställa att färre personer faller mellan stolarna gällande både kommunens olika verksamheter, vården och statliga myndigheter. Foto: Pressbild

Personligt ombud – ny tjänst i kommunen

Ska göra att färre faller mellan stolarna

VELLINGE.

Personer med psykiska funktionshinder vänder sig till ibland till fel myndighet eller vet inte själva vad det är för typ av stöd och hjälp som skulle kunna erbjudas dem. För att minska risken att denna målgrupp inte får rätt stöd och hjälp har Vellinge kommun inrättat en ny tjänst: Personligt ombud.

För att få rätt stöd och hjälp av samhällets alla myndigheter, vårdinstanser och kommunala enheter krävs det viss kunskap, egenförmåga och tillit till myndighetspersoner. Det är inte alla som har varken kunskapen eller tilltron för att kunna söka rätt hjälp. Det är här det personliga ombudet kommer in.

– Handläggare och personal inom olika verksamheter och myndigheter kan föreslå och motivera en person med psykisk ohälsa och som är i behov av stöttning med myndighets- och vårdkontakter att ta kontakt med det personliga ombudet, säger Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig Individ- och familjeomsorgen, IFO, Vellinge kommun.

Insatsen kan handla om kortvarigt stöd avseende olika typer av ansökningar eller längre stöttning i form av samordning av olika myndighets- och vårdkontakter för att bevaka klientens intressen och att rätt hjälp sätts in av rätt myndighet och instans.

Det personliga ombudet bedrivs som ett projekt fram till årsskiftet och ska säkerställa att färre personer faller mellan stolarna gällande både kommunens olika verksamheter, vården och statliga myndigheter.

Publicerad 04 September 2019 09:48