Att slippa hanteringen av alla ifyllda papper sparar både tid och miljö.

Att slippa hanteringen av alla ifyllda papper sparar både tid och miljö. Foto: Stock Adobe

Slut på papperskaoset

Vellinge inför digital skolstart

VELLINGE. Nu är det slut på att sitta och fylla i alla pappersblanketter till skolan efter varje sommarlov. Vellinge kommun gör skolstarten helt digital.

Av
Åsa Meierkord

Från och med i år behöver inga pappersblanketter fyllas i inför skolstarten. Via en ny e-tjänst får vårdnadshavare information om skolstarten, lämnar kontaktuppgifter och signerar alla handlingar.

Den digitala satsningen har fått namnet Digital Agenda och syftet är att erbjuda medborgare och företag som bor och verkar i kommunen ännu bättre service med tillgänglighet, säkerhet och öppenhet som ledord.

– Pappersluntan som vårdnadshavare får varje skolstart fyller man i via kommunens e-tjänst i stället. Man loggar in med sitt bank-id och många av uppgifterna är också då redan automatiskt ifyllda, säger Amy Berg, projektledare på utbildningsavdelningen.

De vårdnadshavare som inte har tillgång till dator kan få hjälp med tjänsten på respektive skola.

– Tjänsten introducerades på Sundsgymnasiet i fjol och det gick väldigt bra, säger Amy Berg.

Förutom tidsvinsten, görs även en miljövinst.

– Alla papper som skrevs ut på alla skolor, de sparar vi nu, säger Amy Berg.

Publicerad 20 August 2019 06:00