Ofta slängs en stor hög med tomkartonger och sopor framför containerna.

Ofta slängs en stor hög med tomkartonger och sopor framför containerna. Foto: Vellinge kommun

"Folk bara dumpar sitt avfall"

Stora problem med nedskräpning på återvinningsstationerna

VELLINGE.

Nedskräpningen på återvinningsstationerna har ökat lavinartat i sommar. Stora högar med osorterat skräp och kartonger ställs bredvid containrarna. Nu har kommunen vidtagit åtgärder.

– Folk bara dumpar sitt avfall. Det är jättetråkigt. Vi har aldrig upplevt så mycket problem som nu, säger Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun.

Det största problemet är så enkelt som att folk inte bryr sig om att sortera sitt avfall eller vika och platta till kartonger för att sedan lägga det i de uppställda containrarna. I stället dumpas allt i en hög på platsen.

– Det finns ingen hejd på nedskräpningen. Vi kan åka förbi en tom station en dag och morgonen efter är det en som har börjat lägga bredvid och så fyller fler på, säger Katarina Horn af Rantzien, miljöinspektör på Vellinge kommun.

Det är stationerna på Falsterbonäset och Höllviken som är mest utsatta. Ofta handlar det om en stor mängd avfall efter en fest eller tillställning som ställs på stationen.

– Vi kan hitta nästan vad som helst, men ofta handlar det om ett stort berg med tomkartonger och några soppåsar längst upp, berättar Katarina Horn af Rantzien.

Är det fullt, så kör man inte till nästa station utan gör sig av med sin återvinning i alla fall.

Är det fullt, så kör man inte till nästa station utan gör sig av med sin återvinning i alla fall. Foto: Eric Queckfeldt

Det kan också vara större sopor som i stället för ha ställts på återvinningsstationen borde ha körts till en återvinningsanläggning som Lilla Hammar. Om det är fullt i containrarna läggs återvinningen ändå på platsen, istället för att köra till nästa.

– Till exempel var det fullt i containern för färgat glas när jag gjorde en inspektion på återvinningsstationen på Falsterbovägen i Höllviken nu i sommar. Då hade någon prydligt radat upp en stor mängd vinflaskor på containern. Har en väl börjat så fortsätter nästa. Det är samlade gärningar. På plats uppstod även diskussioner kunderna emellan om vad man fick göra och inte göra, säger Katarina Horn af Rantzien.

Börjar en person att lägga sina sopor bredvid, så fortsätter nästa.

Börjar en person att lägga sina sopor bredvid, så fortsätter nästa. Foto: Eric Queckfeldt

Under sommaren finns det, på grund av sommargästerna, betydligt fler invånare i kommunen och därför också mer återvinning, men det har funnits med i beräkningarna för sommarens tömningar.

– Stationerna töms oftare. Under Falsterbo Horse Show uppstod en del problem eftersom både en av FTI:s bilar gick sönder plus att folk parkerade sina bilar framför stationerna så att det inte gick att tömma dem, berättar Anna Olsson.

Både kommunen och FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för stationerna ser allvarligt på nedskräpningen. Därför har man kommit överens om att kommunen alltid ska göra anmälan om nedskräpning enligt miljöbalken till både polisen och miljöåklagaren.

– Vi dokumenterar och tar bilder på dumpningen. Ofta finns det kvitton eller adresser som kan bindas till soporna. Vi har gjort flera anmälningar och kommer att anmäla fler när vi hittar dumpat avfall, säger Katarina Horn af Rantzien.

I andra kommuner har flera stationer fått stänga på grund av problemen med nedskräpning.

– Vi har så fin natur och miljö i Vellinge kommun, det är så tråkigt att skräp dumpas på det här viset, säger Anna Olsson.

Publicerad 17 August 2019 07:00