Detaljplanen för de två flerbostadshusen och radhusen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen för de två flerbostadshusen och radhusen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Illustration: hauschild + siegel architecture AB

Detaljplanen för Mariastugans tomt överklagad

Privatperson tycker att husen blir för höga

HÖLLVIKEN.

Detaljplanen för tomten där Mariastugan låg, Höllviken 8:42, är överklagad till Mark-och miljödomstolen i Växjö. En av anledningarna är att bebyggelsen blir för hög.

De två planerade flerbostadshusen har tre våningar med en fjärde indragen våning på den södra byggnaden och med en inredd takvåning på den norra byggnaden. Mot Falsterbovägen ska det finnas butikslokaler mot gatan och ett litet torg med grönska.

I kommunens planer finns också fem radhus mot Gamleväg.

Nu är alltså detaljplanen överklagad. I överklagandet står det bland annat att de två planerade fastigheterna inte passar in i övrig bebyggelse eftersom de är för höga. De borde byggas i två våningar istället för fyra. Det står också att det inte borde vara en utfart mot Gamleväg eftersom vägen i praktiken fungerar som en genomfartsgata. Många barn- och ungdomar rör sig till och från skolan på gatan och en utfart skulle innebära olycksrisker.

Inflyttning i flerbostadshusen var planerad till 2022-2023.

Publicerad 14 August 2019 09:00