Skulle namnet Falsterbo kommun ge fler fördelar än Vellinge kommun? Det tror en kommuninvånare som föreslår ett byte.

Skulle namnet Falsterbo kommun ge fler fördelar än Vellinge kommun? Det tror en kommuninvånare som föreslår ett byte. Foto: Åsa Meierkord/Söderslätts flygklubb

Invånare vill byta namn på Vellinge kommun

Nya namnet redan känt av en stor majoritet

VELLINGE.

"Falsterbo är redan känt av en stor majoritet av landets befolkning – en nivå som namnet Vellinge aldrig kommer att nå." En kommuninvånare har skrivit till kommunen och föreslår att Vellinge kommun borde byta namn till Falsterbo kommun.

Av
Åsa Meierkord

Att kommunen blir känd och förknippas med positiva händelser och omdömen är av stor vikt, skriver kommuninvånaren i sitt förslag till kommunen.

När kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzlers höll tal under Falsterbo Horse Show nämnde hon kommunens namn flera gånger, men kommuninvånaren "är övertygad om att Vellinge inte är ett bra namn för detta ändamål även om Carina Wutzler, andra representanter för kommunen, näringslivsföreträdare och invånarna i övrigt gör väldigt mycket för att ge Vellinge ett gott renommé."

Eftersom namnet Falsterbo redan är känt av en stor majoritet av landets befolkning är hans förslag att byta namn till Falsterbo kommun.

Kommuninvånaren skriver också att han är mycket medveten om att en sådan åtgärd är komplicerad att genomföra och dessutom kostar stora pengar initialt men att "belöningen kommer" och att tillsätta en utredning vore en bra och naturlig start.

Publicerad 07 August 2019 09:42