Det finns möjlighet att etablera en återvinningscentral på det nya verksamhetsområdet.

Det finns möjlighet att etablera en återvinningscentral på det nya verksamhetsområdet. Illustration: Vellinge kommun

Ny återvinningscentral kan komma att etableras

Verksamhetsområde vid E6:an under utformning

VELLINGE.

Planarbetet för det nya verksamhetsområdet mellan E6 och väg 100 fortsätter. Nu är handlingarna ute på granskning fram till den 9 augusti.

Enligt förslaget planeras området för kontor, verksamheter och även möjlighet till återvinningscentral. I den södra delen i anslutningen till E6:an föreslås en drivmedelsstation. Totalt omfattar hela planområdet ca 205 000 m2 .

Verksamhetsområdet ska utformas småskaligt och ska karakteriseras av en grön struktur med ekologiskt anslag. Tanken är att det ska komplettera och utvidga det redan befintliga södra verksamhetsområdet i Vellinge.

Planarbetet beräknas vara klart 2020 och senaste datum för att ge synpunkter är den 9 augusti.

Publicerad 01 August 2019 11:47