Pål Jensen, Boo Axelzon och Roland Ripmark är bekymrade över hur dåligt trafikvettet är.

Pål Jensen, Boo Axelzon och Roland Ripmark är bekymrade över hur dåligt trafikvettet är. "Vi räknade hundra bilar. 43 av förarna satt med sin mobiltelefon och kollade något", säger Boo Axelzon. Foto: Åsa Meierkord

Boende har fått nog: "Problemen fortsätter att öka om inget görs"

Föreslår åtgärder

HÖLLVIKEN

. Cyklister kör på gångbanor och bilar på cykelbanor. Fortkörningar, mobilsurfande vid ratten och respektlöshet. I polisens trygghetsundersökningar ligger alltid trafiken i topp. På uppmaning från andra kommuninvånare har trygghetsambassadörerna nu gjort en egen undersökning av problemen – och förslag på åtgärder.

Denna artikel är en återpublicering.

Boo Axelzon och Roland Ripmark, trygghetsambassadörer i Vellinge kommun samt initiativtagare till Grannsamverkan, har varit i kontakt med drygt 6 000 hushåll i kommunen för att prata om grannsamverkan och trygghetsfrågor under det senaste åren. Tidigt under sitt arbete förstod de att trafikfrågorna var något som bekymrade nästan alla invånare.

– Väldigt många av dem vi har pratat med, är oroliga när det gäller trafiken och känner sig otrygga på många platser. Efter uppmaningar så har vi lovat att titta närmare på dessa ställen och också framföra synpunkterna till kommunen, så det är i princip det vi har gjort, säger Boo Axelzon.

Boo Axelzon och Roland Ripmark har lagt många timmar på att kontrollera och dokumentera gator med bland annat problemen med fortkörning. Flera andra boende har också engagerat sig och nyligen hade gruppen ett möte med kommunen för att lämna över dokumentationen med förhoppningen att de tar den till sig.

– Problemen finns i hela kommunen, men vi har fokuserat på några vägar och gator i Höllviken och Räng, där väldigt många överträdelser görs, säger Boo Axelzon.

Det handlar om Falsterbovägen västra del, Östersjövägen och Fädriften.

– Det är raksträcka på alla dessa vägar och gator, trots många utfarter och hastighetsbegränsning på 40 respektive 50 kilometer i timmen, kör folk alldeles för fort. Trafikproblemen fortsätter att öka om inget görs, säger Roland Ripmark.

När det gäller cykelbanorna längs med den tre kilometer långa Falsterbovägen från Toppen genom hela Höllviken finns det flera problem enligt undersökningen.

– Cyklister cyklar på gångbanor och gående går ofta på cykelbanor vilket skapar förvirring om var man ska befinna sig. Elcyklar och eldrivna lådcyklar kommer ofta fort och har svårt att stanna. Folk cyklar med mobilen i händerna. Det har skett flera påkörningar, berättar Boo Axelzon.

Fortkörning på sträckan från sommarboden och västerut på Falsterbovägen hör till vardagen.

– Där kan man se de som kör i kapp med hastigheter som är långt över 100 kilometer i timmen. Ett stort problem är också att det inte finns något övergångsställe till återvinningen. Jag ser dagligen äldre personer som står och tvekar väldigt länge när de ska gå över vägen för att återvinna, säger Boo Axelzon.

Problemen med trafiköverträdelserna är långt ifrån nya i Höllviken.

Varför är det så svårt att ändra på inställning och attityd, tror ni? Finns det en gammal kultur om att man ska få lov att köra snabbt i sin bil om man vill?

– Ja, det tror jag. Och om det hände någon enstaka gång förr, så var det kanske inte heller så farligt, då många på Näset vill ut och lufta sina cabbar och andra fartvidunder. Men nu är antalet för stort, det händer hela tiden, ja varje dag säger Pål Jensen, en av de boende som engagerat sig i frågorna.

Exempel på förslag till åtgärder

Markera cykelbanan längs Falsterbovägen tydligare med stora, vita cyklar ritade i asfalten och ett vitt streck mot gångbanan.

Sätt upp fler ljusskyltar om vilken hastighet som körs, speciellt på Falsterbovägen och Östersjövägen och fädriften liksom genom Räng by.

Bygg ett övergångsställe med farthinder vid återvinningsstationen Falsterbovägen.

Bygg farthinder i form av refuger, inte fartgupp som slår sönder bilarna.

Satsa på fler informationskampanjer om trafikvett, både för vuxna som barn.

Ha mittlinje i gatan på Falsterbovägens hela längd och markera med återkommande hastighetsbegränsning på 40.

Publicerad 14 July 2019 00:00