Tran- och Vipgränd byggdes mellan 1970 och 1974. Nu satsar Vellinge bostäder totalt 125 miljoner på att rusta upp husen och utemiljön.

Tran- och Vipgränd byggdes mellan 1970 och 1974. Nu satsar Vellinge bostäder totalt 125 miljoner på att rusta upp husen och utemiljön. Foto: Vellingebostäder

Vellingebostäder sanerar förorenad mark i bostadsområde

Tar bort PCB i jorden samtidigt som utemiljön renoveras

VELLINGE.

Hyreshusen på Tran- och Vipgränd har tidigare sanerats på PCB som funnits i fasaden, fönster och dörrar. Nu ska även delar av jorden bytas ut och det innebär att en del av hyresgästerna tillfälligt inte får tillträde till sina trädgårdar. "När arbetena är klara kommer vi att återställa uteplatserna i ett trevligt och enhetligt skick", säger Christer Tedestål, vd, Vellingebostäder.

Tran- och Vipgränd byggdes mellan 1970 och 1974 och är Vellingebostäders största bostadsområde med med 325 lägenheter. Området har varit eftersatt i underhåll länge och 2014 började en omfattande renovering som delades upp i tre etapper.

– De här husen, liksom nästan alla flerbostadshus som byggdes i Sverige under 1970-talet, har tätats med ett tätningsmedel som innehåller det farliga ämnet PCB. Under renoveringen plockades allt ut och enligt alla regler. Första etappen innebar byte av fasader och av tak-, fönster- och dörrar på de södra husen. I etapp två gjordes samma sak med de norra husen, säger Christer Tedestål.

I den tredje etappen ska utemiljön få ett lyft.

– Renoveringen av utemiljön har planerats sedan 2014. Nu har nya prover har visat att det också finns PCB i jorden utanför husen. Vi vet inte om det har funnits i jorden sedan husen byggdes, eller om det har uppkommit efter renoveringen. Det här är inte något som måste tas bort akut, men eftersom vi ändå hade en plan om att göra om utemiljön, så byter vi jorden samtidigt, säger Christer Tedestål.

Till en del av lägenheterna i markplan, hör en uteplats med en liten gräsmatta till som hyresgästerna har fått disponera. En del av hyresgästerna har genom åren lagt en hel del tid och pengar på att göra sina uteplatser till gröna oaser. De kommer nu att försvinna.

– Vi har lagt mycket pengar på att utforma den här platsen precis som vi vill. Nu kommer de bara och tar våra trädgårdar utan någon kompensation, säger Carl-Eric Thornqvist, hyresgäst, i en artikel i Sydsvenskan, som först skrev om saneringsplanerna.

Christer Tedestål, förstår att en del av hyresgästerna är besvikna över att det som de har byggt upp, försvinner.

– Under åren har inte Vellingebostäder varit tydliga med vad som ska gälla för de här uteplatserna. En del hyresgäster har inte gjort något alls och låtit dem stå bara, andra har verkligen använt ytan. Men vi gör ju det här för att lyfta området. Vi sålde ett antal andra fastigheter för att satsa 125 miljoner på att renovera här. Ingen blir av med sin trädgård. När arbetena är klara kommer vi att återställa uteplatserna i ett trevligt och enhetligt skick.

Publicerad 25 June 2019 06:00