Vellinge centrum kommer förmodligen att ha en hel del fler människor i rörelse när befolkningen växer.

Vellinge centrum kommer förmodligen att ha en hel del fler människor i rörelse när befolkningen växer. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Kommunen beräknas växa med 5600 personer

VELLINGE.

Det har gjorts en ny befolkningsprognos för Vellinge kommun under åren 2019-2028. Enligt prognosen växer befolkningen mest i Vellinge och de östra kommundelarna de närmsta tio åren.

Av
Åsa Meierkord

Störst ökning befolkningsmässigt beräknas ske i Vellinge tätort med cirka 3000 personer fram till 2028.

I Månstorp beräknas invånarna öka med 900 personer vilket motsvarar 28 procent. I Räng tror man att cirka 1700 personer kommer att ha ökat befolkningsmängden fram till slutet på 2028.

De tätorter som förväntas öka mest befolkningsmässigt under de närmsta tio åren är Östra Grevie, Hököpinge, Arrie, Västra Ingelstad och Vellinge tätort.

I Skanör och Falsterbo väntas befolkningsmängden inte öka nämnvärt under de kommande tio åren.

– Prognosen har skrivits ner något eftersom bostadsbyggandet har slagit av på takten, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Prognosen kommer nu att skickas till alla nämnder som underlag för kommande planering och som underlag i kommande budgetprocess.

Miljöpartiet begärde en protokollsanteckning när prognosen togs upp under det senaste kommunstyrelsesammanträdet. I anteckningen står det bland annat: "Miljöpartiet har tydligt uttalat max mål om en procent befolkningstillväxt/år och för Höllviken en målsättning som ligger närmare 0,5 procent /år. Miljöpartiet värnar om värdefull natur, kultur och jordbruksmark och ser med oro på utvecklingen främst när det gäller bostadsbyggandet, som är den drivande orsaken till den höga befolkningstillväxt som nu ligger i befolkningsprognosen. Vi är inte eniga i den omfattningen som planeras för bostadsbyggandet".

Publicerad 17 June 2019 10:41