Gård nummer 11 är nedriven.

Gård nummer 11 är nedriven. Foto: Google Street View

En av de sista 1700-talsgårdarna jämnad med marken: "En brottslig handling"

Vellinge kommun ser allvarligt på det inträffade

FALSTERBO.

Ett stycke kulturhistoria har försvunnit från Falsterbo. Gård nummer 11 på Storgatan, som även har gått under namnet Bergendoffska gården, har rivits. De nya ägarna hade fått tillstånd till en mindre ombyggnad av den kulturmärkta gården, men istället är den nu helt borta.

Många boende i Falsterbo har undrat vad som egentligen har hänt bakom de stora plasttäckta byggnadsställningarna på Storgatan. När oroliga bybor kikade in bakom byggnadsställningarna såg de att taket var borta. Några av de som reagerade var David Carlson och Mikael Kristersson i Falsterbonäsets naturvårdsförening.

– Först såg vi att taket var borta och när vi tittade nästa gång fanns det bara en yttervägg kvar. Det är så otroligt irriterande att man gör så här. Det här var ett av Falsterbos sista gårdar från 1700-talet som överlevt de stora bränderna. Hur kan man riva ner det? Det spelar ingen roll hur dåligt skick den var i, det går alltid att restaurera, bara ett par hus därifrån har ju Thomas Romberg restaurerat en liknande byggnad, säger David Carlson.

När Vellinge kommun fick reda på att delar av gården hade rivits åkte de omgående ut på en inspektion.

– På plats kunde vi konstatera att det inte fanns något kvar av huset. Allt har rivits. Ägarna hade fått tillstånd att renovera huset och göra en mindre ombyggnation. I det här skedet hade ingen byggherre kontaktat oss och en omfattande överträdelse av plan- och bygglagen har gjorts, därför utfärdade vi ett byggstopp, säger Zorica Radnell Milansson, bygglovsarkitekt och byggnadsinspektör, Vellinge kommun.

Bygglovsavdelningen på Vellinge kommun ser väldigt allvarligt på det inträffade och Zorica Radnell Milansson och Erik Wittmann, håller just nu på att sammanställa en tjänsteskrivelse till Byggnadsnämnden som har möte den 9 maj.

– Det här är en ganska obehaglig situation. Jag tror inte att det finns några ord som kan beskriva hur tråkigt det här är. Vi tittar på föreläggande och andra åtgärder, säger Zorica Radnell Milansson.

Vilka föreläggande och åtgärder kan det bli?

– Vi undersöker det, mer kan vi inte säga just nu, säger Zorica Radnell Milansson.

David Carlson hoppas att kommunen agerar på ett sätt som blir kännbart för byggherren.

– Rivningen av gården är en brottslig handling. Om man har en budget på många, många miljoner för att bygga ett helt nytt hus, så spelar knappast ett vite på några hundratusen eller liknande någon roll. Ett vite får inte det gamla huset tillbaka, säger David Carlson.

Lokaltidningen söker ägaren för en kommentar.

Publicerad 19 March 2019 16:21