De två flerbostadshusen knyts ihop av ett gemensamt trapp- och hisshus.

De två flerbostadshusen knyts ihop av ett gemensamt trapp- och hisshus. Illustration: hauschild + siegel architecture AB

Ny bebyggelse ska göra centrumgatan mer attraktiv

Både lägenheter, radhus och restaurang på gamla Mariastugans tomt

HÖLLVIKEN.

Ny torgyta med plats för uteservering, lägenheter och flera lokaler i markplan för restaurang och kontor samt radhus på fribyggartomter. Så ser planerna ut för Mariastugans gamla tomt. Just nu är förslaget ute på granskning.

Kommunen har utgått från ett antal målsättningar för detaljplanen för att försäkra sig om att tomten bebyggs med Höllvikens bästa i fokus.

Bland annat ska den nya bebyggelsen stärka Falsterbovägen till både ett attraktivt handelsstråk och ett stråk för möten och social rekreation. Öka tätheten längs Falsterbovägen för att ge möjligheter till fler bostäder och lokaler för handel och service i centrum och vara en grön förebild för framtida bebyggelse.

Vellinge kommun har valt att gå vidare med ett förslag från Hauschild + Siegel som vann markanvisningstävlingen. Deras förslag innehåller två flerbostadshus med ny torgyta mot Falsterbovägen där det kommer att finnas plats för uteserveringar och torgförsäljning. Tanken är att husen ska vara i trä. Torget föreslås också få en utformning med många planteringar och växlighet så dagvattnet kan tas om hand på plats.

– Kommunen gick vidare med det här förslaget eftersom att bebyggelsen också höll hög arkitektonisk kvalitet med en stark hållbarhetsprofil, säger Filip Evander, planarkitekt, Vellinge kommun.

"Det är många som ringer och är intresserade av lägenheterna"

Flerbostadshusen har tre våningar med en fjärde indragen våning på den södra byggnaden och med en inredd takvåning på den norra byggnaden.

I kommunens planer finns fem radhus mot Gamleväg. Tanken med radhusen är att de ska vara varierade i arkitektur, men hålla ihop stilmässigt med hjälp av ett gestaltningsprogram. De som bygger husen får ramar att hålla sig till när det gäller till exempel fasadutformning, takutformning, fasad och fönster, men i övrigt mer eller mindre fria händer att skapa sig ett unikt boende. Lummig grönska i kombination med spännande arkitektur är ledorden.

– Liknande radhusområden finns i Helsingborg, Lund och Malmö och den varierande bebyggelsen kommer att passa väldigt bra in i området, säger Filip Evander.

Intresset för lägenheterna och radhusen har varit stort.

– Det är många som ringer och är intresserade av lägenheterna, säger Filip Evander.

Nu är förslaget ute på granskning, handlingar finns på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken samt på kommunens hemsida. Synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast den 11 mars.

Om allt går som planerat kan planen antas under 2019 och inflyttning i flerbostadshuset kan då ske 2022-2023.

Publicerad 14 February 2019 09:01