Kim Borg, trygghetsvärd och gruppledare, Jesper Behm Fransson, enhetschef, Hampus Erdman samt Stefan Petersson, trygghetsvärdar diskuterar inför kvällens tjänstgörning.

Kim Borg, trygghetsvärd och gruppledare, Jesper Behm Fransson, enhetschef, Hampus Erdman samt Stefan Petersson, trygghetsvärdar diskuterar inför kvällens tjänstgörning. Foto: Åsa Meierkord

Trygghetsvärdarna

:"Nu börjar invånarna förstå vårt uppdrag"

Trygghetsvärdarna ser fram emot 2019

VELLINGE.

I hela kommunen, varje dag i veckan, sen eftermiddag och in på natten finns Vellinges trygghetsvärdar på plats. Efter ett par månader i tjänst har de både hunnit bli varma i kläderna och kan se var behoven finns i framtiden.

Trygghetsvärdarnas uppdrag startade den första augusti 2018 och under hela hösten har de synts till på alla möjliga ställen i kommunen. Att prata med kommunens invånare, bygga relationer och skapa nätverk är en viktig del av uppdraget. En annan är att jobba förebyggande samt vara behjälplig vid kritiska situationer.

Under den tid som har gått, har de bland annat gått rundor i inbrottsdrabbade villakvarter, åkt till ungdomsfester som gått över styr, tittat till skolor, idrottshallar och skolgårdar där folk har samlats, hjälpt till när bilar har havererat i mörkret, kontrollerat bilar som stått märkligt parkerade och delat ut reflexer. Deras insatser har också lett till en del pågående polisärenden, bland annat när det gäller ungdomar och innehav av droger.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med fältgruppen som ju har den bästa kompetensen när det gäller ungdomarna. Vi samarbetar också nära med polisen och kommunens bevakningsbolag och vi har möten varje vecka där vi går igenom den operativa lägesbilden, vad har hänt och var ska vi lägga resurserna, berättar Jesper Behm Fransson, trygghets- och säkerhetsutvecklare i kommunen samt enhetschef för trygghetsvärdarna.

Uppdraget styrs också av årstid och händelser och arrangemang i kommunen.

– Nu när den mörka årstiden är här, blir det mer fokus på inbrott till exempel. Det är inte lika mycket folk ute som på sommaren, av naturliga skäl, säger Kim Borg, trygghetsvärd och gruppledare.

Trygghetsvärdarna kan dock konstatera att det saknas vuxna ute i kommunen på kvällarna.

– Det är i princip ingen vuxen ute efter klockan åtta på kvällen. Kanske någon enstaka som går med sin hund, men det är bara en liten sväng i sitt eget villakvarter. Det är tydligt att det behövs fler vuxna ute. Det är många ungdomar som vill prata, säger Kim Borg.

Trygghetsvärdarnas uppdrag är väldigt flexibelt och tanken är att de snabbt ska kunna ta sig till platser i främst förebyggande syfte.

– Är det något akut, så är det 112 man ska ringa. Trygghetsvärdarna kan göra mycket, de kan vara först på plats, rapportera och filma, men de har inga befogenheter utöver envar, de kan inte gripa någon, säger Jesper Behm Fransson.

Under tiden som har gått, har trygghetsvärdarna fått in ett 20-tal trygghetstips via e-tjänsten. Sedan mitten på december kan medborgarna även kontakta trygghetsvärdarna via telefon och kontaktuppgifterna finns på kommunens hemsida. De vill gärna att tipsen ska bli fler.

Trygghetsvärdarna ser fram emot varmare årstid. Då kommer också att finnas andra utmaningar att ta sig an.

– Mer folk är ute, fler saker händer och vi kommer att samarbeta med fler grupper inom kommunen. Till exempel strandvärdarna och livräddarna om hur läget ser ut när de lämnar stranden på kvällen, säger Jesper Behm Fransson.

Trygghetsvärdarna

Fem anställda och fyra timanställda jobbar som trygghetsvärdar.

Det finns två bilar, utrustade med bland annat första hjälpen, hjärtstartare, strålkastare och informationsblad från kommunen.

Kostnaden är 2, 9 miljoner per år.

Publicerad 03 January 2019 00:00