CHEF. Lasse Jönsson är verksamhetschef på Fontänhuset i Malmö. Foto: Pauline Bengtsson

CHEF. Lasse Jönsson är verksamhetschef på Fontänhuset i Malmö. Foto: Pauline Bengtsson

Fontänhuset vill satsa på Mellanskolan i Hököpinge

Tittar på olika finansieringsmöjligheter

Av
Pauline Bengtsson

MELLANSKOLAN. Visionerna kring ett eventuellt övertagande av Mellanskolan i Hököpinge är många. En rehabiliteringsträdgård enligt Alnarpsmodellen, ett babykafé, en biblioteksfilial eller en grön lekplats. Fontänhuset har redan i dag många etablerade verksamheter och ser ett eventuellt övertagande av Mellanskolan som en filial till verksamheten i Malmö.

– Ett hus i en mer lantlig miljö har andra förutsättningar för verksamhet än de som ges i stan. Det är viktigt att komma ihåg att ingenting är bestämt men vi tittar på olika verksamheter och finansieringsmöjligheter för att kunna bedriva verksamhet i Mellanskolan, säger Fontänhusets verksamhetschef Lasse Jönsson.

Meningsfullt liv

Ett fontänhus skapar ett meningsfullt liv för sina medlemmar. Vad meningen sedan är beror på individens förutsättningar.

– För en del kan det vara att lämna sin lägenhet och komma hit och äta lunch några gånger i veckan. Medlemskapet är frivilligt och vi är ingen myndighet utan vi erbjuder ett socialt nätverk och ett meningsfullt liv genom att arbeta i vår verksamhet. Och det är inga konstgjorda arbetsuppgifter i huset utan de sysslor som ska utföras dagligen syftar till att hålla igång verksamheten, säger Lasse Jönsson.

I Sverige finns för närvarande tio Fontänhus efter amerikansk modell. Medlemskapet är frivilligt och kostnadsfritt. I Malmö, där Fontänhuset bedrivit verksamhet på Engelbrektsgatan i 27 år, är Malmö stad, Region Skåne och Socialstyrelsen de tre stora finansiärerna och tillför merparten av de cirka åtta miljoner kronor som verksamheten kostar årligen.

Leaderprojekt

Just nu tittar Fontänhuset på olika möjligheter att finansiera ett övertagande av Mellanskolan. En möjlighet skulle kunna vara att man driver verksamheten som ett Leaderprojekt inom ramen för Leader Söderslätt.

Publicerad 21 January 2011 03:00