Fontänhuset kan komma att ta över Mellanskolan

Bedriver dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa

Av
Pauline Bengtsson

LOKAL. Det kan komma att bli Fontänhuset i Malmö som flyttar in i Mellanskolan i Hököpinge. Vid mötet med kommunen i september bad Göran Holm byalaget att ta fram en gångbar modell för hur huset kunde få verksamhet som inte låg på kommunen att bekosta.

I förra veckan träffade Kristian Svensson från Hököpinge byalag Göran Holm från kommunen, Stephan Björkestrand från Vellingebostäder och tre representanter från stiftelsen Fontänhuset.

Bakgrunden är att kommunen befinner sig i ett fördjupat översiktsplansarbete för Hököpinge och tidigare helst velat riva skolan för att ge plats för bostäder. Men byalaget har använt den gamla skolan i decennier och har arbetat för att behålla byggnaden.

Visat god vilja

Stiftelsen Fontänhuset arbetar med rehabilitering av människor med psykisk ohälsa. Arbetet går ut på att de som befinner sig i gränslandet mellan sjukskrivning och återgång till ett eventuellt yrkeslivet tillsammans med personal bedriver ideell verksamhet.

– Uppvärmningskostnaden är det enda som blir kommunens ansvar. Renoveringsarbeten och underhåll av trädgården ligger inom Fontänhusets verksamhet precis som möjligheten att bedriva ett ickekommersiellt café i huset under dagtid. Modellen ger byalaget och andra föreningar möjlighet att vistas i huset på kvällstid, säger Kristian Svensson.

Kristian Svensson säger att inget är bestämt men att kommunen visat god vilja och Göran Holm lovade under mötet att han personligen tar hand om frågan så att den inte hamnar mellan stolar eller hamnar på någon annans bord.

Positiv till förslaget

– Länsstyrelsen har inventerat Mellanskolan och sa tvärtemot vad kommunen sa från början, att huset var i gott skick. Nu har kommunen satt igång underhållsvärme i huset så vi slipper ren kapitalförstöring och Vellingebostäders vd sa att de beräknade att det skulle kosta runt 30 000 kronor att reparera element och sätta in en luft/värmepump, säger Kristian Svensson som ligger bakom förslaget och samarbetet med Fontänhuset.

Göran Holm sa på mötet att han ser positivt på förslaget till verksamheten men att inget är bestämt. I slutet av februari ska Fontänhuset ha inkommit med en verksamhetsbeskrivning till kommunen där man presenterar vad man kommer att göra i huset.

Publicerad 09 December 2010 03:00