Göran Holm förstår att Tygelsesjöborna hellre vill ingå i Vellinge kommun.

Göran Holm förstår att Tygelsesjöborna hellre vill ingå i Vellinge kommun. "De känner nog mer samhörighet med oss än med Malmö", säger han. Foto: Cecilia Lindberg

Tygelsjö vill byta kommun till Vellinge

Göran Holm välkomnar även Limhamn och Bunkeflo

Av
Av Fredrik Magnusson och Fanny Johansson

FRUSTRATION. Boende i Tygelsjö och Västra Klagstorp har fått nog av attityden från Malmö stad och kommer nu att starta en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning för att lämna Malmö stad till förmån för Vellinge kommun.
- Vi får inget för våra skattepengar här ute. Under flera år har jag hållit på i föräldraförening och byalag och skrivit medborgarmotioner för att påverka våra politiker så att vi här ute kan få en ny skola och idrottshall och busskommunikationer så vi slipper åka in till city för att byta buss bara för att ta oss till barnavårdcentralen, säger Stefan Andreasson som bor i Tygelsjö.

Holm välkomnar

I Vellinge kommun ser man positivt på Stefans önskan om att byta kommun.
- Vi har inget emot att växa organisatoriskt, säger borgmästaren och kommunalrådet Göran Holm.

Han förstår att Tygelsjöborna känner som de gör.
- Det är ganska logiskt, jag tror att de i Tygelsjö känner större samhörighet med oss än med Malmö, säger han.

En ny skola i Tygelsjö har varit på gång länge men processen drar ut på tiden.
- Vi har haft temporära baracker för barnen i tolv år och en klass håller till i källaren på ett äldreboende, berättar Stefan.

Äldre barn från Tygelsjö bussas till skolor i Klagshamn.
- De bussas för att det finns lediga platser men jag vill inte att mina barn ska behandlas som något i en produktionslinje och fylla upp där det finns lediga platser. Svaret jag fick från stadsdelen är att barn bussats i 30 år men det finns något som kallas utveckling.

- Jag förstår att pengarna måste fördelas över hela staden men vi får inget tillbaka här ute. Alla partier lovar hela tiden men sen viner partipiskan och inget händer.

"Ingen stor apparat"

Göran Holm kan tänka sig att inkludera även resten av stadsdelen i kommunskiftet.
- Vi kan ta Limhamn och Bunkeflo med. Jag har varit med så länge att jag varit med om kommunsammanslagningar förr. I Vellinge har vi ju slagit ihop fyra olika kommuner. Det är ingen stor apparat, men jag tror inte att inrikesministeriet är positivt till det, säger han.

Att byta kommun är ingen enkel process. Det krävs en folkomröstning, beslut från regeringen och samtycke från de inblandade kommunerna.

- Jag vet mycket väl att Malmö stad förmodligen aldrig släpper oss men det handlar om att göra en rejäl markering mot kommunen och få dem att ta oss på allvar, säger Stefan Andreasson.

De satsningar som görs i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo har Stefan Andreasson och de boende i Tygelsjö ingen nytta av eftersom de enligt Stefan görs just i Limhamn och Bunkeflo.
- Jag kommer inte ställa upp som någon missnöjespolitiker men till nästa val får vi väl stryka alla namn på valsedlarna.

Vad säger lagen?

Enligt 1 kap.1 § indelningslagen får regeringen besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Därvid får regeringen meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande. Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Kommunallagen 5 kap. 23 § säger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Källa: Finansdepartementet

Publicerad 02 October 2008 03:00