Swedish Police Officer back with gun.

Swedish Police Officer back with gun.

Insänt: Ny kriminalpolitik för hela Sverige

INSÄNT. Alltfler varnar för att den grövre brottsligheten har vuxit sig stark. Särskilt i Vellinges grannkommuner. Det leder till att fler poliser fördelas till de kommuner som dras med den grövre brottsligheten. Tyvärr prioriteras då vardagsbrottsligheten ned och brott som drabbar Vellingebor i vardagen, så kallade mängdbrott, leder sällan till dom.

Till mängdbrott hör till exempel inbrott, skadegörelse och stölder. Inte sällan begås inbrott och stölder av utländska stöldligor som reser sig till Skåne och Vellinge för att tillskansa sig till andras egendom och snabbt lämna orten.

För att lösa situationen behöver svensk kriminalpolitik förändras. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och stöldligor måste stoppas. Ett av Moderaternas viktigaste vallöften är därför att förbättra svensk kriminalpolitik.Alltför ofta har satsningar på rättsväsendet fått stå tillbaka till förmån för annat. Det är hög tid att vi börjar betala för vad trygghet faktiskt kostar. Därför satsar vi 5,6 miljarder kronor extra på Polismyndigheten. Hela rättskedjan måste beaktas och även andra viktiga myndigheter som Tullverket, Kronofogden samt Skatteverket måste ges uppdrag inom brottsbekämpningen.

Våra satsningar visar att vi står upp för våra löften. Vi vill nå upp till minst 10 000 fler polisanställda senast 2024. Vi vill höja polisernas löner och vi vill att polisutbildningen reformeras i grunden. Kriminalpolitiken ska även anpassas till vardagsbrottsligheten. Brott som drabbar Vellingebor måste prioriteras högre och det med fler poliser och smartare lagstiftning. Genom att skärpa straffen för exempelvis inbrott och egendomsbrott kan vi bättre spegla brottets allvar. Gärningsmannens väl och ve bör alltid vara sekundärt. Utländska medborgare och personer med tillfälligt uppehållstillstånd som begår brott har förverkat sin rätt att vara kvar i Sverige.Höstens val avgör vilken kriminalpolitik Sverige ska ha.

Moderaternas kriminalpolitik värnar om invånarnas trygghet och säkerhet. Det är så vi stärker det svenska samhällskontraktet – i hela landet.

Anders Hansson, riksdagsledamot (M) Skåne södra och ledamot i justitieutskottet

Publicerad 29 May 2018 00:00