Gunilla Carlsson, kommunikationschef Sysav, Lars Carrick, avdelningschef, Sysav samt Martin von Gertten (M), tekniska nämnden i Vellinge, träffade ett 30-tal Lionsmedlemmar och andra engagerade för att informera om beslutet att stänga delar av återvinningcentralen.

Gunilla Carlsson, kommunikationschef Sysav, Lars Carrick, avdelningschef, Sysav samt Martin von Gertten (M), tekniska nämnden i Vellinge, träffade ett 30-tal Lionsmedlemmar och andra engagerade för att informera om beslutet att stänga delar av återvinningcentralen. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Nyheterna vi minns från 2019

VELLINGE.

Sveriges första demensby byggs i Västra Ingelstad medan problemen har hopat sig på St Knut i Falsterbo. Bergendorffska gården rivs istället för att renoveras, stängningshot för återlämningscentralen orsakade folkstorm och tiggeriförbudet blåste över till andra kommuner. 2019 bjöd på både det ena och det andra.

Av
Åsa Meierkord

TIGGERIFÖRBUDET. I januari förstod Alina Dobrica från Rumänien att kommunen hade infört ett tiggeriförbud. Men hon tyckte inte själv att hon berördes av beslutet.

– Jag tigger inte. Jag sitter inte med en mugg. Det vill jag inte. Jag hjälper äldre med att bära påsar till deras bilar. Det kan jag få pengar för ibland. Jag sopar och håller rent. Förbudet gäller inte mig, jag tigger inte. Jag gör småjobb, sade hon till Lokaltidningen.

Men efter att tiggeriförbudet infördes skrek fler och fler åt henne och någon spottade på henne. I mars lämnade hon kommunen. Anna-Karin Backman, vän till Alina sedan flera år startade en insamling för ett husbygge i Rumänien. Många vellingebor som saknar henne har skänkt en peng till projektet som i nuläget har kommit en liten bit på väg.

NAMNINSAMLING. Att Pensionärsrådets referensgrupp hade fått nekande svar två gånger när de föreslagit att kommunen ska införa fria kollektivresor för seniorer hindrade dem inte att göra ett tredje försök. I stället för att kasta in handuken började de samla in namnunderskrifter.

I mars hade sex av kommunens pensionärsföreningar fick ihop 1000 underskrifter som de lämnade in till Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande som lovade att titta på förslaget igen.

– Vi tycker inte att ni har tagit till er våra argument. Det här är en angelägen fråga och fler och fler kommuner, inte bara i Skåne, utan i hela Sverige har insett att värdet är större än kostnaden. Varför vill inte Vellinge kommun göra detta för sina pensionärer? sade Gunilla Thysell, representant för SPF Sällskapet Armeria i Skanör Falsterbo.

Men i november kom beskedet att i den budget som Moderaterna har lagt för 2020 finns inga pengar avsatta för att låta de äldre över 70 eller 75 år i kommunen resa gratis med bussar eller tåg.

Nu har Pensionärsrådets referensgrupp tagit frågan vidare till Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

SKANDALGÅRDEN. Patrik och Anna Tigerschiöld köpte en av de sista 1700-talsgårdarna i Falsterbo, Bergendorffska gården, för att använda som sommarhus. Men i stället för att renovera huset rev de det. Paret hävdade att de gjorde allt för att försöka rädda gården men att det inte var möjligt.

– Om kommunen ville ha ett museum, skulle de själva ha köpt gården, sade Patrik Tigerschiöld till Lokaltidningen.

När Vellinge kommun fick reda på vad som hade hänt åkte de omgående ut på en inspektion. I mars utfärdades ett byggstopp när det det klart att gården var riven och inte under renovering.

Ägarna, makarna Tigerschiöld, överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog. Patrik och Anna Tigerschiölds ambition är att bygga upp det exakt som det såg ut.

SOPIG ÅTERVINNING. Beskedet att Lilla Hammars återvinningscentral bara skulle ta emot trädgårdsavfall och all annan återvinning skulle köras till Sysavs anläggningar i Trelleborg eller Malmö orsakade en folkstorm.

Anledningen var klagomål på buller och bullermätningen som länstyrelsen krävde från Sysav visade att verksamheten inte klarar att uppfylla de godkända nivåerna

Stora protester från både invånare och politiker, bland annat startade kommuninvånare namninsamlingar, ledde till att Sysavs vd, Peter Engström, Martin von Gertten (M), tekniska nämndens ordförande i Vellinge och Vellinge kommuns kommunstyrelseordförande, Carina Wutzler (M), träffades för att diskutera möjliga lösningar.

I slutet av mars kom beskedet att återvinningscentralen inte stänger. Under året infördes sedan ljuddämpande containrar och ny lastmaskin. I december byggdes ett bullerplank.

I VÄNTAN PÅ INVALLNING. SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren. 95 procent av bostadsbebyggelsen i Skanör Falsterbo ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Under hösten kompletterade kommunen sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få bygga översvämningsskydd.

När Falsterbonäsets Naturvårdsförening anordnade en informationskväll och debatt om kommunens planer på invallning av Falsterbonäset var intresset var så stort att dubbelt så många än vad som ryms i bibliotekets hörsal kom. Mark- och miljödomstolens huvudförhandlingen hölls i december.

Domslut väntas komma under våren 2020.

Publicerad 11 January 2020 00:00