Tio skriftliga varningar delades ut och fem beslut om avstängning togs på de kommunala skolorna i kommunen under läsåret 2018/2019.

Tio skriftliga varningar delades ut och fem beslut om avstängning togs på de kommunala skolorna i kommunen under läsåret 2018/2019. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Disciplinära åtgärder i skolan ses över

VELLINGE.

Hur ofta används de disciplinära åtgärderna i skolan som till exempel skriftliga varningar och avstängningar? Det har utbildningsnämnden nyligen sett över.

Av
Åsa Meierkord

Utredningen har gjorts som en del av nämndens interna kontroll och förvaltningen kan konstatera att det under läsåret 2018/2019 utdelades tio skriftliga varningar och togs fem beslut om avstängning på de kommunala skolorna i kommunen.

– Det är viktigt att följa upp hur tillämpningen av de regler och åtgärder som faktiskt finns, fungerar konkret ute i skolorna, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande.

En liknande kontroll har inte skett tidigare.

– Trygghet och studiero är angelägna områden, nu kan vi göra en jämförelse hur det ser ut de kommande åren, säger Gustav Schyllert.

Utbildningsförvaltningen har också fått i uppdrag att förtydliga vissa stöddokument och ta fram så kallade flödesscheman kring disciplinära åtgärder och hur det de styrs juridiskt.

Publicerad 17 December 2019 00:00