Kommunens planavdelning har jobbat med ambitionen att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär.

Kommunens planavdelning har jobbat med ambitionen att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär. Illustration: Vellinge kommun

Detaljplan för nytt industriområde antagen

VELLINGE.

Kommunfullmäktige antog nyligen detaljplanen för det nya småskaliga verksamhetsområde som planeras vid Vellinge södra mellan E6 och väg 100.

Av
Åsa Meierkord

Kommunens planavdelning har jobbat med ambitionen att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras. Det nya området ska ha en hög arkitektonisk standard och fungera som en entré till södra Vellinge.

– Det finns ett mycket stort intresse för det nya verksamhetsområdet. Det är ett väldigt attraktivt läge intill E6:an, i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge. Tomtstorlekarna varierar och det kommer att finnas möjlighet för både mindre och större företag, kontor, service och lättare industri att etablera sig i området, säger Annica Carlstedt, näringslivschef på Vellinge kommun i ett pressmeddelande.

Inom planområdet reserveras yta för ett kollektivtrafikstråk med möjligt hållplatsläge för att göra det enkelt att komma hit med bussen. Ytor reserveras också intill korsningar längs Åkeshögsvägen så att dessa vid behov kan byggas om till cirkulationsplatser för att säkerställa ett smidigt trafikflöde. En cykelväg kommer att gå genom området som ska ansluta till cykelvägen vid Södervångsvägen och vidare västerut mot väg 100.

Publicerad 14 December 2019 00:00