Folkets hus behåller sin stil. Bara den nyare garagebyggnaden kommer att rivas.

Folkets hus behåller sin stil. Bara den nyare garagebyggnaden kommer att rivas. Foto: Åsa Meierkord

Hyreslägenheter byggs i Folkets hus

"Roligt att ett så fint hus kommer till användning igen"

VELLINGE.

Det har tagit sin tid. Men efter årsskiftet hoppas byggföretaget Er-Ho att få bygglov för att bygga fem lägenheter i gamla Folkets hus. På fastigheten planeras också ett nytt hus med tio lägenheter.

Er-Ho bygg köpte gamla Folkets hus från Vellinge Folkets husförening i början av 2018. Då hade huset stått tomt under en längre period. Sedan dess har företaget skissat på en rad olika förslag för att kunna bygga om huset till hyreslägenheter.

– Vi har haft möten med kommunens bygglovshandläggare ett antal gånger och har ritat och ritat om. Nu hoppas vi att kunna få bygglov för det förslag vi lämnar in vid årsskiftet, säger Mikael Hofmann, Er-Ho bygg.

I förslaget byggs det fem lägenheter i själva Folkets hus. Två tvåor, en etta och en fyra på nedre plan samt en trea och en två på övre plan.

– Lägenheterna på nedre plan kommer att ha egna uteplatser och det kommer också att finnas gemensamma ytor på gården, berättar Mikael Hofmann.

Det gamla uthuset behålls och används som förråd medan den lite yngre garagebyggnaden längre in på tomten rivs för att ge plats åt en ny fastighet som rymmer tio lägenheter.

– Där blir det många ettor och tvåor, säger Mikael Hofmann.

Om allt går som planerat kommer byggstart ske under våren. Er-Ho kommer att både bygga, äga, förvalta och blir hyresvärdar för de kommande hyresgästerna.

– Det känns roligt att ett så fint hus kommer till användning igen. Tidigare så hyrdes det bara ut någon gång i bland, säger Mikael Hofmann.

Publicerad 07 December 2019 00:00