Just nu uppförs ett bullerplank för ljuddämpning. Under året har även flera andra åtgärder gjorts, till exempel ljuddämpande containrar och ny lastmaskin utan back-ljud.

Just nu uppförs ett bullerplank för ljuddämpning. Under året har även flera andra åtgärder gjorts, till exempel ljuddämpande containrar och ny lastmaskin utan back-ljud. Foto: Sysav

Bullerplank byggs på återvinningscentralen

HÖLLVIKEN.

Just nu byggs det ett bullerplank vid Lilla Hammars återvinningscentral. Bullerplanket ska dämpa ljudet och förbättra boendemiljön för närboende grannar. Förhoppningen är att Länsstyrelsen ska ge positivt besked efter nya bullermätningar.

Av
Åsa Meierkord

Under året har även flera andra åtgärder gjorts, bland annat ljuddämpande containrar, ny lastmaskin utan back-ljud och just nu uppförs ett bullerplank för ytterligare ljuddämpning.

Anledningen till de ljuddämpande åtgärderna är det föreläggande Sysav fick från Länsstyrelsen i våras om att minska på bullernivåerna eftersom de låg över de tillåtna nivåerna. Sysav beslutade då att stänga återvinningscentralen men stora protester från kommuninvånarna ledde till att man rev upp beslutet och beslöt att göra ljuddämpande åtgärder.

När bullerplanket är klart kommer en ny bullermätning att göras för att se att bullernivåerna har sänkts till tillåtna nivåer och resultatet från bullermätningen samt redovisning av de åtgärder som har genomförts kommer att skickas till Länsstyrelsen. Sysav och kommunens förhoppning är att Länsstyrelsen därefter återkommer med positivt besked så att anläggningen kan drivas vidare på nuvarande plats till dess att ny plats anvisats.

Det nya bullerplanket kommer att vara underhållsfritt och består av återvunnen plast och träfibrer.

Publicerad 06 December 2019 09:14