"Flera av de utmaningar vi ser i framtidens kollektivtrafik kräver gemensamma lösningar. Det kommer att ske med öppna kort och med tät dialog", säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden. Foto: Pressbild

Kommuner får mer att säga till om kollektivtrafiken

Har tagit till sig av kritiken

SKÅNE. I våras valde Skånetrafiken att skota ett stort antal busslinjer. Något som mötte hård kritik. Men nu ska kommunerna få mer att säga till om.

Ett arbetsunderlag om trafikutbudet 2021 skickades nyligen ut. Tanken är att kommunerna ska få god tid på sig att inkomma med synpunkter, enligt ett pressmeddelande.

– Inga beslut gällande trafikutbudet för året 2021 är ännu fattade. Först i maj 2020 fastställs vilka justeringar som ska genomföras. Skånetrafiken ser därför fram emot en öppen och framåtsyftande dialog med såväl kommuner som med trafikföretag om trafikutbudet 2021, säger Ulf Welin, tillförordnad chef för affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Synpunkterna ska vara inskickade senast den 3 april. Efter det fattar kollektivtrafiknämnden beslut om planen för 2021.

– Jag ser fram emot att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med alla 33 kommuner och hoppas att de vill vara med på resan. Flera av de utmaningar vi ser i framtidens kollektivtrafik kräver gemensamma lösningar. Det kommer att ske med öppna kort och med tät dialog, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Publicerad 19 November 2019 09:20