Plan International Sveriges ungdomsråd. Foto: Privat

Plan International Sveriges ungdomsråd. Foto: Privat

Insänt:

"Låt inte mensen förstöra flickors framtid"

INSÄNT. Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor i världen mens, men förutsättningarna för att kunna hantera den ser olika ut. Vad många inte vet är att mens i flera länder är ett hot mot flickors framtid och hennes drömmar. När flickor får sin första mens anses de som kvinnor och hennes sexualitet ska därmed kontrolleras. Detta innebär i många fall att flickans drömmar om en bra framtid stannar här. Mensen leder istället till avslutande studier, barnäktenskap och tonårsgraviditeter.

Risken för att få infektioner och sämre hälsa ökar när en flicka får mens då det i många länder finns brist på rena toaletter och hygieniska mensskydd. Allt detta framförallt på grund av tabun kring mensen, och myterna och okunskapen kring den. Trots allt detta är mens en fråga som prioriteras bort. Därför vill vi uppmana politiker och ledare att satsa på frågan om mens som en utvecklingsfråga. För gör man det skulle det inte bara ha en positiv påverkan på en flicka som individ utan också för hela hennes samhälle och land.

Genom att bryta tabun kring mens, som har legat som en tjock dimma över hela världen, kan vi se till att flickor får stanna kvar i skolan och i förlängningen kunna bestämma över sina egna liv och leva fria från diskriminering. Att flickor får avsluta sina studier har i förlängningen en positiv påverkan på ett lands ekonomi och är ett stort steg mot en mer jämställd värld. Mensen ska inte vara ett hot för flickor och deras framtid! Alla vinner på jämställdhet. Flickors framtid är allas framtid.

Victoria Vidmar och Plan International Sveriges Ungdomsråd.

Publicerad 21 October 2017 07:00