Ungefär i höjd med Skegrievägen planeras en ny väg som går mot Kämpingevägen.
Ungefär i höjd med Skegrievägen planeras en ny väg som går mot Kämpingevägen.
Foto: Åsa Meierkord
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Räng Sandsvägen läggs om


KÄMPINGE. Trafikverket planerar en omläggning av väg 519, Räng Sandsvägen som i dag går genom Kämpinge by. En del av vägen planeras att ersättas med en ny sträckning.

Det finns en hel del problem utmed befintlig väg genom Kämpinge by.

Vägen genom byn är smal med många utfarter. Många hus ligger nära vägen och den upplevs som otrygg. Sikten är bitvis dålig och framkomligheten är låg.

Vägen trafikeras av cirka 2 000 fordon varje dygn, och ganska många av dem är tyngre fordon. Många gående och cyklister rör sig också på vägen.

Nu planerar alltså Trafikverkat att bygga om en bit av vägen. Genom att leda ut genomgående trafik till en ny förbifart utanför Kämpinge by ökas framkomligheten och trafikbelastningen minskas.

Nyligen hölls en samrådsmöte och förhoppningen är att vägplanen kommer att ställas ut på granskning under våren 2018. Som förslaget ser ut nu, kommer det att byggas en väg mellan Räng Sandsvägen, ungefär i höjd med Skegrievägens anslutning, till väg 585, Kämpingevägen. Vägen kommer att vara cirka 700 meter lång.

Om man har synpunkter på hur vägen ska läggas om, ska dessa vara inskickade senast den 15 september till Trafikverket.

Bygget planeras starta 2019.


Publicerad: 03. september 2017 06:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Vellinge-Näset

Startsidan just nu
Politiken
Mest lästa
Ekstra Bladet
Senaste nytt
Ekstra Bladet
Mest lästa